Author: admin

Home / Articles posted by admin (Page 2)
Projectie op gevel provinciehuis Noord-Brabant

Projectie op gevel provinciehuis Noord-Brabant

Ledverlichting op sportvelden

Ledverlichting op sportvelden

Op donderdag op 26 november heeft vakblad Fieldmanager Het Nationaal Sportvelden Congres gehouden in het congrescentrum Inspyrium in Cuijk. Tijdens dit evenement heeft Toine Adams het eerste exemplaar van publicatie “ledverlichting op het (amateur) sportveld uitgereikt aan Gerrit de Koe.

Toepassing van ledverlichting op sportvelden klaar voor de toekomst

 

 

 

In de laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op de verlichtingsmarkt. Veel aanbieders van ledverlichting bieden ook speciale led armaturen aan voor de verlichting van grote terreinen, sportvelden en stadions. De communicatie rond de toepassing en kwaliteit van deze led armaturen loopt erg uiteen en is op veel punten lastig te vergelijken.
Het is in veel gevallen zeer lastig om de aangeboden ledverlichting te beoordelen op kwaliteit en geclaimde voordelen. Ook is niet altijd duidelijk of dat ledverlichting toepasbaar is op sportvelden en wat dan de belangrijkste verschillen en afwegingen zijn om conventionele verlichting of ledverlichting toe te passen.
In deze publicatie worden handvatten gegeven die helpen om de beslissing om ledverlichting toe te passen op sportvelden, op basis van duidelijke uitgangspunten, te nemen. Hierdoor wordt teleurstelling na installatie voorkomen. Uitgangspunt hierbij is de ledverlichting van (buiten) sportvelden tot en met 16 led armaturen.

Ledverlichting op (amateur) sportvelden
Op donderdag op 26 november heeft vakblad Fieldmanager Het Nationaal Sportvelden Congres gehouden in het congrescentrum Inspyrium in Cuijk. Tijdens dit evenement heeft Toine Adams het eerste exemplaar van publicatie “ledverlichting op het (amateur) sportveld uitgereikt aan Gerrit de Koe.

Led-verlichting-425x283
Klik op de afbeelding voor inhoud publicatie

TOEPASBAARHEID PUBLICATIE
In deze publicatie wordt niet per definitie ingegaan op het actuele aanbod van producten vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van led armaturen. In beginsel wordt alleen ingegaan op techniek daar waar nodig om kennis te nemen van relevante uitgangspunten. Enige kennis van de materie is gewenst maar niet noodzakelijk.

Vanwege de opsomming van diverse uitgangspunten in deze publicatie is het niet handig om dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. Elke opdrachtgever zal op basis van deze uitgangspunten een keuze moeten maken die vervolgens opgenomen wordt in beleidsdocumenten, contracten e.d.

Vleermuizen verlichting

Vleermuizen verlichting

Onderzoek (lichtmetingen) uitgevoerd of dat deze verlichting voldoet aan bestek eisen in opdracht van een installateur. Ik vraag mij af hoe dat wegwerkers goed zichtbaar zijn, en blijven onder dit licht?

Toine Adams

Toine Adams

Toine Adams heeft na zijn elektrotechnische opleiding gewerkt voor diverse adviesbureaus en Rijkswaterstaat. Tijdens deze werkzaamheden heeft Toine zicht ontwikkeld tot een allround adviseur op het gebied van elektrotechnische installaties en in het bijzonder openbare verlichting.
Vanwege deze specialisatie is Toine al jaren actief binnen de NSVV, op nationaal, Europees en internationaal niveau. Veel ontwerprichtlijnen en voorschriften op het gebied van openbare verlichting zijn van zijn hand of is door Toine een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van diverse publicaties.

Thom Vermeulen

Thom Vermeulen

Toine is een vakman die meedenkt met de klant. Hierdoor is de klant op de beste manier geholpen bij het oplossen van een probleem of onderzoek.

Dick van Boxtel

Dick van Boxtel

Toine is sinds kort een klant van mij. Het is prettig werken voor en met Toine daar hij snel mijn vragen beantwoord of zaken aanlevert die nodig zijn om verder te kunnen en hij probeert rekening te houden met de onze planning. Daarnaast weet hij ons gemakkelijk te vinden met zijn fiscale en administratieve vragen waardoor we samen snel kunnen schakelen. Een woord is een woord en een daad is een daad past goed bij hem.