Ledverlichting op het sportveld

Home / Portfolio / Ledverlichting op het sportveld
Ledverlichting op het sportveld
Toepassing van ledverlichting op sportvelden klaar voor de toekomst

In de laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op de verlichtingsmarkt. Veel aanbieders van ledverlichting bieden ook speciale led armaturen aan voor de verlichting van grote terreinen, sportvelden en stadions. De communicatie rond de toepassing en kwaliteit van deze led armaturen loopt erg uiteen en is op veel punten lastig te vergelijken.
Het is in veel gevallen zeer lastig om de aangeboden ledverlichting te beoordelen op kwaliteit en geclaimde voordelen. Ook is niet altijd duidelijk of dat ledverlichting toepasbaar is op sportvelden en wat dan de belangrijkste verschillen en afwegingen zijn om conventionele verlichting of ledverlichting toe te passen.
In deze publicatie worden handvatten gegeven die helpen om de beslissing om ledverlichting toe te passen op sportvelden, op basis van duidelijke uitgangspunten, te nemen. Hierdoor wordt teleurstelling na installatie voorkomen. Uitgangspunt hierbij is de ledverlichting van (buiten) sportvelden tot en met 16 led armaturen.

TOEPASBAARHEID PUBLICATIE
In deze publicatie wordt niet per definitie ingegaan op het actuele aanbod van producten vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van led armaturen. In beginsel wordt alleen ingegaan op techniek daar waar nodig om kennis te nemen van relevante uitgangspunten. Enige kennis van de materie is gewenst maar niet noodzakelijk.

Vanwege de opsomming van diverse uitgangspunten in deze publicatie is het niet handig om dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. Elke opdrachtgever zal op basis van deze uitgangspunten een keuze moeten maken die vervolgens opgenomen wordt in beleidsdocumenten, contracten e.d.