Author: admin

Home / Articles posted by admin
Sturen op techniek in plaats van processen

Sturen op techniek in plaats van processen

Met een glimlach citeert Toine Adams de spraakmakende ondernemer en investeerder Peter Gillis: “’Vertrouwen is goed, controle is beter.’ Daar ben ik het mee eens. We zijn in de wereld van openbare verlichting de laatste jaren heel erg op processen gaan sturen en steeds minder op techniek. Daar doe ik niet per definitie aan mee. Ik wil de techniek en het productieproces kennen om te kunnen beoordelen of de kwaliteitsborging werkt. Daarom bezoek ik leveranciers en fabrikanten: ik wil zien hoe de producten waarmee ik werk worden gemaakt en afgewerkt. Voor alle armaturen, masten en kasten die ik laat plaatsen, verzorg ik een persoonlijke ingangscontrole.”

Allround adviseur

Toine Adams werkte na een elektrotechnische opleiding jarenlang voor diverse adviesbureaus, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Hij ontwikkelde zich tot een allround adviseur op het gebied van elektrotechnische installaties en in het bijzonder van openbare verlichting. Nu is hij als zelfstandig adviseur actief op zowel nationaal als internationaal niveau. “Ik schrijf bestekken, maak ontwerpen en zorg voor de praktische uitvoering”, aldus Toine. “Ik schrijf mee aan Europese en Nederlandse ontwerprichtlijnen en voorschriften op het gebied van openbare verlichting, maar sta ook nog regelmatig naast een armatuur om te zien hoe het licht op de weg valt. Ik ben als adviseur dus breed inzetbaar: van ontwerp en advies tot uitvoering en beheer.”

En hij is een kritisch adviseur. “Ik werk momenteel bij het Havenbedrijf Rotterdam: vanuit het centrum van de stad tot aan de Maasvlakte wordt de complete openbare verlichting omgebouwd naar led-verlichting. Nieuw opgespoten zand in een zilte omgeving zorgt voor uitdagingen. Ik zie daar armaturen staan waar binnen tien jaar de coating volledig van af is. De Maasvlakte is wellicht de meest harde testomgeving van Nederland. En dan ga ik onderzoeken: kunnen we hier armaturen plaatsen zonder coating? Hoe erodeert het materiaal dan? Welk materiaal kunnen we toepassen? Wat is de kwaliteit van het glas? In welke mate wordt het glas vervuild? En wat zijn dan de effecten op de verlichtingskwaliteit? Veel onderzoek doe ik zelf of met directe collega’s om daar vervolgens rapporten over te schrijven en eisen te stellen aan producten.”

Nieuwsgierig

Toine noemt zichzelf bovenal een nieuwsgierig techneut. “Ik wil weten waarom een fabrikant iets doet en waarom een ander het dan niet doet. Van de Spaanse fabrikant Setga, een van de vaste leveranciers van Modernista, weet ik bijvoorbeeld dat ze hun compartimenten met leds afvullen met gas. Maar ze zijn de enige fabrikant die dat doet. Waarom doen ze dat? Hebben ze iets heel slims ontdekt wat een ander nog niet kan of weet? Ik wil dat wél weten. Ook ben ik bijvoorbeeld benieuwd naar de toekomst van een gedeeld systeem in armaturen: bovenin de armatuur de leds, onderin de mast de elektronica. Dat is eigenlijk al een oude techniek, waar leveranciers en beheerders vanaf gestapt zijn na de opkomst van electronica in de openbare verlichting. Modernista kiest hier wel voor bij bepaalde producten – en ik sluit niet uit dat het de toekomst heeft. De masten kunnen mogelijk slanker worden gemaakt en het beheer is eenvoudiger, omdat je niet altijd met een hoogwerker hoeft te komen bij storingen. Ik vind dat leveranciers en fabrikanten over dit soort processen goed moeten nadenken. Wat zijn de uitdagingen? En wat kan het opleveren?”

Kritische vragen stellen

De rol die Toine als adviseur inneemt, past in zijn optiek bij iedere beheerder van openbare verlichting. “Ik kies voor continu vragen stellen: dat kan iedereen! Afhankelijk van het antwoord peuter ik door, net zolang totdat ik alles weet. Veel fabrikanten vinden mij daardoor vervelend. Ik ben streng, maar ook rechtvaardig. Uiteindelijk worden fabrikanten en adviseurs hier namelijk beter van.”

Toine vindt dat beheerders van openbare verlichting deskundige opdrachtgevers moeten zijn richting hun leveranciers. “Je moet weten wat je nodig hebt, waarom je dat nodig hebt, hoe je het wilt gebruiken en welk resultaat je wilt zien. Als je die expertise zelf niet in huis hebt, schakel hiervoor dan een expert in. Denk niet dat je leverancier alles weet en regelt, maar blijf altijd zelf kritisch en alert. Geloof ook niet alles wat de verkoper je zegt. Stel kritische vragen, vraag om certificaten, garantieverklaringen en laat dingen aantonen. Informeer naar de service na aankoop. Wees ook nooit bang om de fabriek een bezoek te brengen. Klopt de praktijk met de inhoud van wat jullie hebben afgesproken? Het zal je verbazen hoe vaak dat niet het geval is. Een fabrikant past tijdens het productieproces regelmatig een ontwerp aan en kiest bijvoorbeeld op eigen initiatief voor een andere coating: dat hoeft niet erg te zijn, maar je moet het wel weten om je product optimaal te kunnen beheren. Meestal weten fabrikanten niet waarom bepaalde eisen zijn opgesteld en waarom afwijkingen dus niet zomaar geaccepteerd worden.”

Toegevoegde waarde leveranciers

Ook leveranciers van openbare verlichting kunnen wat Toine betreft een toegevoegde waarde leveren. “Verkoop niet alleen die doos, maar ook kennis en kunde. Neem klanten mee naar je productielocaties, nodig mensen uit in je bedrijf om je kennis met hen te delen. Haal zelf ook kennis en wensen op bij beheerders. Zelf reis ik eens per jaar naar een fabrikant in het buitenland, om daar presentaties te geven aan Nederlandse beheerders en hun adviseurs: hun klanten. Zij komen daar voor trainingen en een bedrijfsbezoek, maken na afloop een klein examen en ontvangen een certificaat. Dat werkt. Het is belangrijk om als leverancier van openbare verlichting de markt constant te benaderen en te prikkelen. Een bedrijf als Modernista blinkt uit in het investeren in onderzoek en het investeren in nieuwe technieken. Ik daag hen uit om dat nog breder uit te dragen!”

 door hester (Modernista)
Ombouwen lichtmasten langs sportvelden

Ombouwen lichtmasten langs sportvelden

Het ombouwen van bestaande lichtmasten langs sportvelden is een activiteit die alleen mogelijk is als de nieuw te plaatsen ledarmaturen niet leiden tot een overbelasting van de lichtmast. Om dit vast te stellen dient een inspectie op elke om te bouwen lichtmast uitgevoerd te worden. Het is belangrijk om het inspectie- meetbedrijf te voorzien van alle beschikbare beheerinformatie over de lichtmast. Daarnaast dient duidelijk te zijn welke ledarmaturen geplaats worden tijdens de ombouw. Dit betreft het merk, type, stand van de armatuur en het wel of niet toepassen van lichttechnische afschermingen (voorkomen lichthinder).
Alleen als duidelijk is dat de bestaande lichtmasten omgebouwd kunnen worden kan met zekerheid vastgesteld worden dat de kans op het falen van de lichtmast over tijd onder normale omstandigheden niet of nauwelijks aanwezig is.

Daarnaast is het dringend advies om bestaande lichtmasten frequent te laten inspecteren op een aantal controlepunten. Deze inspecties kunnen uitgevoerd worden tijdens het uitvoeren van preventief onderhoud aan de ledarmaturen. Ook dienen lichtmasten geïnspecteerd te worden voorafgaand aan elke modificatie. Te denken is aan het aanbrengen van externe lichthinderafschermingen op ledarmaturen, het bijplaatsen van armaturen, het maken van gaten in de masten en/of het ophangen van extra materialen aan lichtmasten (bijvoorbeeld een camera, klok of scorebord).

Om verenigingen, beheerders en installateurs te helpen met de noodzakelijk uit te voeren inspecties heeft de NSVV een kennisdocument ‘Kwaliteit lichtmasten – Ombouw naar ledarmaturen’ gepubliceerd. In de publicatie worden handvatten gegeven voor het (laten) controleren van bestaande lichtmasten langs het sportveld en wat er nodig is om een verantwoorde ombouw van schijnwerpers naar ledarmaturen mogelijk te maken. Als u vragen heeft over het wat, hoe, wanneer, hoe vaak en overige zaken adviseer ik u om contact op te nemen met een van de in deze publicatie opgenomen bedrijven/installateurs.

Download het document via de website van NSVV: https://lnkd.in/esfsexzw

Jan Fitters

Jan Fitters

“Heb het genoegen om al vele jaren met Toine te mogen werken, eerst als leverancier en momenteel als collega. Toine is altijd bereid om zijn ruime ervaring en kennis te delen en samen te zoeken naar de beste oplossing. Door dit en zijn enthousiasme voor openbare verlichting systemen is het erg leerzaam en inspirerend om met Toine te werken!”

OVL 10-daagse is gepland

OVL 10-daagse is gepland

De OVL 10 Daagse 2023 is gepland!!

In 2023 start de OVL 10 Daagse op 9 maart. De inhoud is weer geupgrade. Zo starten we direct in het Light Application Centre om direct het effect van licht en zien te ervaren. Daarnaast is Ed Jans toegevoegd aan het docentencorps om Smart Lighting Techniek en Praktijk vorm te geven en gaan we de laatste dag op excursie naar een zeer interessante locatie!
Kom ook naar deze hoogwaardige en volledige Openbare Verlichtings Opleiding. Of je nu 20 jaar ervaring hebt of net begint, je zal er altijd van leren zodat je beter werk kunt leveren.

https://lnkd.in/eKAPFNMT

OVL 10 daagse met succes afgerond

OVL 10 daagse met succes afgerond

De OVL 10 daagse van 2022 is voor de tweede keer succesvol afgerond. Dit jaar hebben 13 deelnemers het Certificaat ontvangen. Na 10 dagen opleiding zijn zij beter in staat om de juiste keuzes te maken en hebben ze voldoende opleiding gehad om hun werk in de openbare verlichting beter te doen!

 

 

 

 

Cursus 1:
Daniella Keevel, Buis van Duivenvoorde, Henk Rouvoet en Simon van Zeist.

 

 

 

 

Cursus 2:
Tom BarneveldRemy HanssenFerdy SchoulsJorn Kusters, Erwin Coumans, Pieter PeppelmanWout Franken (niet op de foto) en Peter Ras!!

 

 

 

 

Dank aan de docenten: Rianne ValkenburgElke den OudenJan OttensWout van BommelToine AdamsRoger van Ratingen en Ruben van Bochove en natuurlijk de gastsprekers Ellen Arts en Ed Jans!

Normen en vakmanschap horen bij elkaar

Normen en vakmanschap horen bij elkaar

Wat doet de Normcommissie Verlichting van NEN, waarom doet zij dat en wat heeft de lichtwereld’ eraan?

Toine Adams, Maarten Geel en Jan Nicolai van de normcommissie vertellen er alles over in [inst]ALLICHT. Klik hier om het artikel te lezen.

Met dank aan NSVV om dit artikel ter beschikking te stellen.

NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

Recent is uit onderzoek gebleken dat 12 verkeersdoden in 2018 gevallen zijn op een zebrapad (bron: SWOV). Jaarlijks worden 10 tot 15 aanrijdingen geregistreerd. Het is niet altijd duidelijk waardoor deze ongevallen ontstaan zijn en of dat deze aanrijdingen plaatsgevonden hebben in daglicht of gedurende duisternis. Feit is dat in veel gevallen de combinatie van slechte zichtbaarheid van het zebrapad (overdag en gedurende duisternis), gedrag van de weggebruikers, weersomstandigheden en een mogelijk onterecht gevoel van veiligheid van de voetgangers reden zijn voor de ongevallen.

Goede verlichting draagt bij aan de veiligheid bij duisternis
Omdat in veel gevallen een slechte openbare verlichting, of het ontbreken daarvan, genoemd wordt als mogelijke reden voor het ongeval wil de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) het belang van een goede verlichting op zebrapaden benadrukken. In de meeste gevallen wordt gedacht dat een standaard straatverlichting voldoende licht geeft om zebrapaden waar te kunnen nemen en dus ook de daarop aanwezige voetgangers. Niets is echter minder waar. Zebrapaden verdienen meer aandacht als geheel en dienen als bijzondere locatie (conflictgebied) verlicht te worden gedurende duisternis. Deze stelling heeft overigens ook in diverse landen om ons heen geleid tot het opstellen van specifieke eisen op zebrapaden die van toepassing zijn ook als er al een standaard verlichtingsinstallatie aanwezig is.

De stelling van de NSVV is dan ook dat, los van alle overige zaken (inrichting, snelheid beperkende maatregelen, bebording e.d.) zebrapaden goed verlicht dienen te worden zodat het zebrapad en de daarop aanwezige voetgangers goed zichtbaar zijn voor bestuurders. De aanwezigheid van een standaard openbare verlichting geeft in veel gevallen onvoldoende garantie voor een goede verlichting van het zebrapad!

Nieuw NSVV Technisch Dossier
Vanwege deze reden heeft het Kernteam Outdoor van NSVV aanbevelingen opgesteld hoe verlichting op voetpaden ontworpen en gerealiseerd dient te worden. Dat heeft geresulteerd in dit Technisch Dossier: Veilig oversteken op het zebrapad. Dit document is gratis te downloaden in de publicatieshop van de NSVV.

Gegarandeerde kwaliteit met een CE-markering

Gegarandeerde kwaliteit met een CE-markering

CE markering is geen keurmerk.

Steeds vaker wordt ik geconfronteerd met discussies over de nut en noodzaak van Fabrieks Afname Testen (FAT) die we houden voor de levering van lichtmasten, led armaturen etc. Veelal wordt het argument gebruikt dat producten die voorzien zijn van een CE-markering “gegarandeerde kwaliteit” zijn en het bijwonen van een FAT niet nodig is. In dit artikel licht ik het voeren van een CE-markering toe, beschrijf ik de nut en noodzaak van keurmerken en onderschrijf ik de noodzaak voor het bijwonen van FAT’s.
Alleen door kwaliteit te controleren weten we echt zeker dat onze producten voldoen aan de verwachting.

 Aantoonbare kwaliteit

Het Bouwbesluit en de Laagspanningsrichtlijn zijn wetten waarin de veiligheid van bouwwerken en elektrisch materiaal vastgelegd is met als doel veilige bouwwerken en installaties te realiseren. Om dit mogelijk te maken worden in de Bouwbesluit algemene eisen opgenomen voor bouwwerken, dus ook voor masten (geen lichtmasten). In gevallen dat producten een eigen productnorm hebben wordt verwezen naar betreffende norm. Voorbeelden hiervan is de verwijzing naar de NEN-EN 40 voor lichtmasten en de NEN1010 voor de aanleg van elektrische installaties. Daarnaast is de Laagspanningsrichtlijn van toepassing op elektrische systemen zoals led armaturen. In specifieke productnormen worden daarnaast specifieke eisen opgenomen in relatie tot het voeren van een CE-markering. Belangrijk hierbij is te weten dat dat het voeren van een CE-markering geen keurmerk is waardoor de kwaliteit geborgd is.

De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op een EU-besluit (1992) waarbij het vrij verkeer van personen (Schengenakkoorden) en goederen wordt nagestreefd. Tevens was het doel om de verschillende nationale eisen die tot dat moment van kracht waren op Europees niveau vast te stellen voor diverse producten.

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels (bv NEN-EN 40) voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. In veel gevallen dient de fabrikant een conformiteitverklaring op te stellen waarin de producent of importeur verplicht is om aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht aansprakelijkheid te accepteren voor zijn product.
Let wel voornoemde conformiteitverklaring is grotendeels zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. Er is dus geen enkele vorm van onafhankelijke controle en verificatie uitgevoerd op het betreffende product.

Met andere woorden het voeren van een CE-markering is geen garantie dat betreffend product aantoonbaar voldoet aan wetgeving, normen en richtlijnen! In principe kan een fabrikant een CE-markering voeren op producten die niet voldoen aan welke eisen dan ook. Alleen als een fabrikant het product laat keuren door de overheid aangemelde instantie (notified body) kan aangetoond worden dat aan alle eisen voldaan wordt zoals opgenomen in de normbladen. Na een akkoord door de notified body kan een keurmerk zoals bijvoorbeeld KEMA of ENEC gevoerd worden (elektrische producten/laagspanningsrichtlijn).

 De praktijk

In de praktijk blijkt dat het laten keuren van producten, zoals led armaturen lastig is. Het feit dat elke drie maanden nieuwe generaties led’s en lenzen uitkomen en er sprake is van bijzonder veel uitvoeringen van led drivers, overspanningsfilters en aantallen leds zijn maken het keuren van armaturen kostbaar en tijdrovend.

FAT led armaturen

Daarnaast is de eis dat elke mogelijke configuratie (of familie) gekeurd moet worden lastig omdat na goedkeuring van een configuratie elke modificatie aan deze configuratie opnieuw gevalideerd dient te worden door de notified body. Zelfs het veranderen van bijvoorbeeld het type kroonsteentje of een draadje in de armatuur leidt al tot herkeuring! Wat echter ook voorkomt is dat bedrading ander gelegd wordt of zelfs ontbreekt in de armatuur (bezuiniging?) In het eerste geval mogelijk een vergefelijke zonde die snel te herstellen is. In het ander geval een mogelijk levensbedreigende situatie tijdens onderhoud.

Het komt dan ook regelmatig voor dat tijdens de FAT blijkt dat de verkooporganisaties van led armaturen geconfronteerd worden met continu veranderende producten en montagewijzen en de hierdoor veranderende kwaliteit. In gevallen wordt dus afgeweken van de goedgekeurde uitvoering van het product en kan heel zwart-wit gesteld ontstaat hierdoor een “economisch delict” doordat het keurmerk (KEMA of ENEC) onterecht gevoerd wordt.

FAT

In de praktijk worden op basis van ervaring en kennis van de normen controles uitgevoerd op de kwaliteit van de af te nemen lichtmasten en led armaturen. In beginsel is de organisatie van de FAT een “verplichting” van de aannemer van het werk in samenwerking met de fabrikant. Tijdens de FAT word door de fabrikant aangetoond dat de te leveren producten voldoen aan wetgeving, normen en gestelde technische (contract)eisen. Dit kan inhouden dat bijvoorbeeld controles uitgevoerd worden op coating, montage voorzieningen, bedrading, componenten, elektrische klasse, hoeveelheid uitgestraald licht, lichtkleur, vermogen enz. Helaas blijkt in de praktijk dat zeer regelmatig afwijking in de kwaliteit aangetroffen worden van uiteenlopende aard.
Na vastlegging van de afwijking worden alle bevindingen hersteld  door de fabrikant en/of in voorkomende gevallen opnieuw voor keuring aangeboden bij de notified body.

Controle laagdikte zink volgens NEN-EN-ISO 1461

Werkwijze

Omdat kwaliteit van producten  belangrijk is in relatie tot betrouwbaarheid, beschikbaarheid en vooral ook veiligheid (verkeerskundig en elektrotechnisch) wordt gesteld dat alleen producten die voorzien zijn van een keurmerk ingekocht en toegepast kunnen worden. Echter de controles die steekproefsgewijs uitgevoerd worden door notified body’s op producten van fabrikanten zorgen niet voor een constante kwaliteit van producten. Vanwege deze reden worden op basis van ervaringen FAT’s uitgevoerd (risico gestuurd toetsen). Helaas blijkt tot aan dit moment dat ik zeer regelmatig tegen zaken aanloop die gelukkig in de meeste gevallen snel te herstellen zijn. Het opnieuw ter keuring aanbieden komt op dit moment zelden voor.

Omdat de FAT uitgevoerd voordat materialen op transport gaan en gemonteerd worden  zijn eventuele herstelkosten aanzienlijk lager dan dat afwijkingen tijdens de uitvoering aan het licht komen of in gevallen zelfs na oplevering. Met name Het herstellen van afwijkingen in armaturen na plaatsing is zeer kostbaar vanwege het ontstaan van economische hinder, verkeersmaatregelen en het gebruik van hoogwerkers.

Toonfrequent signalen openbare verlichting verdwijnen vanaf september 2020

Toonfrequent signalen openbare verlichting verdwijnen vanaf september 2020

Netbeheerders zetten het ToonFrequent-signaal (TF-signaal) binnenkort uit. Diverse op het energienet aangesloten toepassingen zoals boilers, ventilatie installaties, dag/nachttarief en ook openbare verlichting (OVL) worden met behulp van dit TF-signaal in- en/of uitgeschakeld. De netbeheerders doen dit centraal met een zogenaamde TF-generator. Voordeel is dat deze aansturing centraal en astronomisch plaats vind, dus de openbare verlichting gaat vrijwel overal (weliswaar gestaffeld) gelijk aan en uit in diverse regio’s. Wat zijn de gevolgen als het TF-signaal verdwijnt? Overzien we de gevolgen wel volledig? Wat wordt het alternatief? En wie gaat dit betalen?

Gevolgen voor wie?

Het TF-signaal is een verouderde en kostbare techniek. Het wordt al bijna sinds de uitvinding van de elektriciteit (begin 1900) toegepast. De zendsystemen die het signaal versturen, hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. Netbeheerders hebben het signaal niet meer nodig voor hun wettelijke netbeheerderstaken. De slimme meter neemt deze taak bijvoorbeeld over als het gaat om de schakeling tussen dag- en nachtverbruik.

Het TF-signaal zorgt er ook voor dat ’s avonds rond zonsondergang de openbare verlichting wordt ingeschakeld en ’s morgens rond zonsopkomst weer wordt uitgeschakeld. Er zijn ook beheerders die gebruik maken van het TF-signaal van een netbeheerder. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch in- en uitschakelen van verlichting langs openbare wegen en op parkeerterreinen. Het stopzetten van het signaal heeft gevolgen voor al deze partijen. Het verschilt per regio en per netbeheerder wanneer het signaal stopt.

Alternatieven

Alle toepassingen die gebruik maken van het TF-signaal moeten daarom op een andere manier worden aangestuurd op het moment dat het signaal stopt. Schakel- en verdeelinrichtingen (ontsteekpunten) moeten worden aangepast of omgebouwd. Er zijn bijvoorbeeld astronomische schakelklokken nodig of meer geavanceerde systemen om de verlichting automatisch aan en uit te laten gaan. Wie gaat dit doen? En wie gaat het betalen? Als een bedrijf stopt met een dienst moeten zij dan ook niet zorgen voor een alternatief en de ombouw regelen? Er wordt nu door de netbeheerders (naar verwachting) met name gekeken naar de omschakeling van dubbel tarief meters. Het effect op de schakeling van openbare verlichting wordt mogelijk onderschat.

Meer branduren is meer kosten

Er bestaat een grote kans dat door het wegvallen van de centrale sturing het aantal branduren van openbare verlichting ongemerkt vergroot zal worden. Het huidige TF-signaal schakelt op basis van astronomisch zon onder en zon op moment, gecorrigeerd met een aantal zogeheten offset minuten, en komt hierdoor uit op circa 4.100 branduren per jaar. Door het niet toepassen van deze offset minuten zal de verlichting circa 4.300 branduren per jaar werken.

Lopen we hier een risico?

Kunnen we zomaar het moment astronomisch zon onder en op gebruiken voor het in- en uitschakelen van openbare verlichting? Het antwoord is “ja”, maar dan zal het aantal bedrijfsuren per jaar zonder twijfel toenemen!

Door het aanbrengen van een aantal offset minuten in de schakeling van de astronomische klok, bijvoorbeeld: “zon onder + 12 minuten” en “zon op – 15 minuten” brandt de verlichting 27 minuten per dag minder lang en wordt een hogere energierekening voorkomen.

Toelichting offset minuten:
Na het moment “zon onder” is er nog een korte periode van snel afnemend daglicht. Als het moment zon onder aangehouden wordt om de verlichting in te schakelen zal er een dagelijkse periode ontstaan waarin onnodig energie verbruikt wordt. Hetzelfde is ook van toepassing op het moment “zon op”. Openbare verlichting kan eerder gedoofd worden dan het astronomisch vastgestelde moment zon op.

Optimalisatie toe te passen lichtbronnen

Ook het soort lamp dat gebruikt wordt, is van invloed op het aantal in te stellen offsetminuten en dus het energieverbruik. Voor gasontladings lampen (bv lagedruk Natriumlampen (SOX-)lampen geldt dat ze na het inschakelen pas na 11-12 minuten op volle lichtsterkte zijn, terwijl ledverlichting direct op volle sterkte licht geeft. Omdat rekening gehouden dient te worden met de opbouw van de hoeveelheid kunstlicht in relatie tot de afname van daglicht kan gesteld worden dat het verschil in het in te stellen aantal offset minuten tussen ledverlichting en lagedruk Natrium lampen 11-12 minuten groot kan zijn. Let wel, in een gebied waarin meerdere soorten lampen toegepast worden, is het lamptype dat de langste inschakel/opwarmtijd heeft, bepalend!

Tot slot

Als lampen langer branden betekent dit ook dat ze sneller moeten worden vervangen, dus niet alleen het energieverbruik stijgt maar ook de beheerkosten, met name door een versnelde groepsremplace. Mijn advies richting (net)beheerders is om goed te kijken naar de gevolgen voor het aantal branduren van de openbare verlichting, het energieverbruik en de kosten. Naar mijn idee worden de gevolgen onderschat. Het is van belang om in overleg met de netbeheerder te kijken naar mogelijkheden om een en ander aan te passen en te bepalen hoe om te gaan met eventuele ontstane kosten voor de aanpassing. Het wegvallen van het TF-relais heeft wellicht ook invloed op huurkosten, zoals vastrechtkosten, waar netbeheerders rekening mee moeten houden.

De keerzijde van rode verlichting in de openbare ruimte

De keerzijde van rode verlichting in de openbare ruimte

Steeds vaker wordt openbare verlichting in een afwijkende lichtkleur geplaatst langs provinciale wegen en rijkswegen. Dit heeft alles te maken met de flora- en faunawet. Standaard ‘witte’ straatverlichting kan vleermuizen verblinden, afschrikken en hun leefomgeving en gedrag verstoren. Dit is in strijd met de wet, want vleermuizen zijn een beschermde diersoort in ons land.

Vaak wordt echter veel te snel besloten om rode verlichting te plaatsen, om discussies te voorkomen over de mogelijke negatieve effecten voor de vleermuizen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de negatieve effecten voor omgeving, bewoners, weggebruikers en wegwerkers. Nu we steeds vaker rood licht inzetten worden ook die nadelen steeds meer zichtbaar.

De negatieve effecten van rood licht

Zo kwamen bewoners van een nieuwbouwwijk in Barneveld vorig jaar in opspraak tegen de diervriendelijke verlichting. De straat werd gekscherend ‘de rosse buurt’ genoemd.
De rode verlichting is niet alleen vervelend voor bewoners en bestuurders maar heeft ook mogelijk een negatief effect voor de zichtbaarheid van verkeersmaterieel (bv pilonnen/kegels) en wegwerkers. Weggebruikers die een rood licht gebied inrijden moeten zich aanpassen aan de afwijkende lichtkleur. Zolang de rijtaak niet verzwaard is, is dit redelijk eenvoudig. Maar als men meerdere afwijkende rijtaken moet uitvoeren langs het werkgebied (versmalde rijbaan, invoegen, uitvoegen, opschuiven en wisselen van rijbaan) kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Deze mogelijke onveiligheid ontstaat door het wegvallen van kleurcontrast en kleurherkenning die ontstaat door de rode lichtkleur. Mogelijk gevolg hiervan kan zijn een verhoogde kans op ongevallen/incidenten.

Extra maatregelen bij werk in uitvoering

Er is nog geen informatie beschikbaar die deze veronderstelling bewijst. Los van de feiten verdient het aanbeveling om tijdens werk in uitvoering rekening te houden met de aanwezigheid van rood licht in relatie tot de te nemen maatregelen. Te denken is aan een mogelijk verdergaande snelheidsbeperking en/of het toepassen van aanvullende verlichting op plaatsen waar rijtaak verzwaarde taken aanwezig zijn zodat zorg gedragen wordt voor voldoende kleurcontrast in het werkgebied.

Praktisch Ontwerpen

De ontwerper van een openbare verlichtingsinstallatie die geconfronteerd wordt met eisen om vleermuisvriendelijke verlichting toe te passen dient rekening te houden met de voor- en nadelen van rode verlichting. Een ontwerper lost dit vaak op door speciale ledverlichting toe te passen en rekening te houden met lichtpunthoogte, tilthoek van de armatuur en afscherming van de armaturen. Het is echter van belang om de gebieden waar afwijkende verlichting toegepast wordt alleen toe te passen daar waar nodig in plaats van het gehele project/gebied te voorzien van dergelijke verlichting. Ook is het in veel gevallen mogelijk om een lichttechnisch hiaat in de gelijkmatigheid van de verlichting langs de rijbaan te accepteren als de onderlinge mastafstanden tussen lichtmasten vergroot wordt om een kruisende vliegroute van vleermuizen vrij te houden van verlichting. Daarnaast kan in overleg vastgesteld worden in welke mate de verlichting gedimd kan worden tijdens de rustige momenten.

Vraag hierbij is, en blijft, in welke mate deze extra maatregelen effect hebben of mogen hebben op aanwezige vleermuizen in het gebied? Het is dus ook van belang om in overleg met de diverse betrokken specialisten, opdrachtgever en beheerder vast te stellen hoe voldaan kan worden aan de eisen die gesteld worden aan openbare verlichting en aan gestelde eisen in relatie tot beschermde diersoorten zoals vleermuizen.

Opdrachtgevers/bestekschrijvers moeten zich dus realiseren dat een eis, zoals “de verlichting moet vleermuisvriendelijk zijn”, onvolledig én niet SMART is voor ontwerpers van openbare verlichting.

Werk in uitvoering onder ‘normaal’ wit licht
Vleermuis vriendelijke rode verlichting