NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

Home / Nieuws / NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad
NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

Recent is uit onderzoek gebleken dat 12 verkeersdoden in 2018 gevallen zijn op een zebrapad (bron: SWOV). Jaarlijks worden 10 tot 15 aanrijdingen geregistreerd. Het is niet altijd duidelijk waardoor deze ongevallen ontstaan zijn en of dat deze aanrijdingen plaatsgevonden hebben in daglicht of gedurende duisternis. Feit is dat in veel gevallen de combinatie van slechte zichtbaarheid van het zebrapad (overdag en gedurende duisternis), gedrag van de weggebruikers, weersomstandigheden en een mogelijk onterecht gevoel van veiligheid van de voetgangers reden zijn voor de ongevallen.

Goede verlichting draagt bij aan de veiligheid bij duisternis
Omdat in veel gevallen een slechte openbare verlichting, of het ontbreken daarvan, genoemd wordt als mogelijke reden voor het ongeval wil de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) het belang van een goede verlichting op zebrapaden benadrukken. In de meeste gevallen wordt gedacht dat een standaard straatverlichting voldoende licht geeft om zebrapaden waar te kunnen nemen en dus ook de daarop aanwezige voetgangers. Niets is echter minder waar. Zebrapaden verdienen meer aandacht als geheel en dienen als bijzondere locatie (conflictgebied) verlicht te worden gedurende duisternis. Deze stelling heeft overigens ook in diverse landen om ons heen geleid tot het opstellen van specifieke eisen op zebrapaden die van toepassing zijn ook als er al een standaard verlichtingsinstallatie aanwezig is.

De stelling van de NSVV is dan ook dat, los van alle overige zaken (inrichting, snelheid beperkende maatregelen, bebording e.d.) zebrapaden goed verlicht dienen te worden zodat het zebrapad en de daarop aanwezige voetgangers goed zichtbaar zijn voor bestuurders. De aanwezigheid van een standaard openbare verlichting geeft in veel gevallen onvoldoende garantie voor een goede verlichting van het zebrapad!

Nieuw NSVV Technisch Dossier
Vanwege deze reden heeft het Kernteam Outdoor van NSVV aanbevelingen opgesteld hoe verlichting op voetpaden ontworpen en gerealiseerd dient te worden. Dat heeft geresulteerd in dit Technisch Dossier: Veilig oversteken op het zebrapad. Dit document is gratis te downloaden in de publicatieshop van de NSVV.