Nieuws

Home / Archive by category "Nieuws"
Sturen op techniek in plaats van processen

Sturen op techniek in plaats van processen

Met een glimlach citeert Toine Adams de spraakmakende ondernemer en investeerder Peter Gillis: “’Vertrouwen is goed, controle is beter.’ Daar ben ik het mee eens. We zijn in de wereld van openbare verlichting de laatste jaren heel erg op processen gaan sturen en steeds minder op techniek. Daar doe ik niet per definitie aan mee. Ik wil de techniek en het productieproces kennen om te kunnen beoordelen of de kwaliteitsborging werkt. Daarom bezoek ik leveranciers en fabrikanten: ik wil zien hoe de producten waarmee ik werk worden gemaakt en afgewerkt. Voor alle armaturen, masten en kasten die ik laat plaatsen, verzorg ik een persoonlijke ingangscontrole.”

Allround adviseur

Toine Adams werkte na een elektrotechnische opleiding jarenlang voor diverse adviesbureaus, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Hij ontwikkelde zich tot een allround adviseur op het gebied van elektrotechnische installaties en in het bijzonder van openbare verlichting. Nu is hij als zelfstandig adviseur actief op zowel nationaal als internationaal niveau. “Ik schrijf bestekken, maak ontwerpen en zorg voor de praktische uitvoering”, aldus Toine. “Ik schrijf mee aan Europese en Nederlandse ontwerprichtlijnen en voorschriften op het gebied van openbare verlichting, maar sta ook nog regelmatig naast een armatuur om te zien hoe het licht op de weg valt. Ik ben als adviseur dus breed inzetbaar: van ontwerp en advies tot uitvoering en beheer.”

En hij is een kritisch adviseur. “Ik werk momenteel bij het Havenbedrijf Rotterdam: vanuit het centrum van de stad tot aan de Maasvlakte wordt de complete openbare verlichting omgebouwd naar led-verlichting. Nieuw opgespoten zand in een zilte omgeving zorgt voor uitdagingen. Ik zie daar armaturen staan waar binnen tien jaar de coating volledig van af is. De Maasvlakte is wellicht de meest harde testomgeving van Nederland. En dan ga ik onderzoeken: kunnen we hier armaturen plaatsen zonder coating? Hoe erodeert het materiaal dan? Welk materiaal kunnen we toepassen? Wat is de kwaliteit van het glas? In welke mate wordt het glas vervuild? En wat zijn dan de effecten op de verlichtingskwaliteit? Veel onderzoek doe ik zelf of met directe collega’s om daar vervolgens rapporten over te schrijven en eisen te stellen aan producten.”

Nieuwsgierig

Toine noemt zichzelf bovenal een nieuwsgierig techneut. “Ik wil weten waarom een fabrikant iets doet en waarom een ander het dan niet doet. Van de Spaanse fabrikant Setga, een van de vaste leveranciers van Modernista, weet ik bijvoorbeeld dat ze hun compartimenten met leds afvullen met gas. Maar ze zijn de enige fabrikant die dat doet. Waarom doen ze dat? Hebben ze iets heel slims ontdekt wat een ander nog niet kan of weet? Ik wil dat wél weten. Ook ben ik bijvoorbeeld benieuwd naar de toekomst van een gedeeld systeem in armaturen: bovenin de armatuur de leds, onderin de mast de elektronica. Dat is eigenlijk al een oude techniek, waar leveranciers en beheerders vanaf gestapt zijn na de opkomst van electronica in de openbare verlichting. Modernista kiest hier wel voor bij bepaalde producten – en ik sluit niet uit dat het de toekomst heeft. De masten kunnen mogelijk slanker worden gemaakt en het beheer is eenvoudiger, omdat je niet altijd met een hoogwerker hoeft te komen bij storingen. Ik vind dat leveranciers en fabrikanten over dit soort processen goed moeten nadenken. Wat zijn de uitdagingen? En wat kan het opleveren?”

Kritische vragen stellen

De rol die Toine als adviseur inneemt, past in zijn optiek bij iedere beheerder van openbare verlichting. “Ik kies voor continu vragen stellen: dat kan iedereen! Afhankelijk van het antwoord peuter ik door, net zolang totdat ik alles weet. Veel fabrikanten vinden mij daardoor vervelend. Ik ben streng, maar ook rechtvaardig. Uiteindelijk worden fabrikanten en adviseurs hier namelijk beter van.”

Toine vindt dat beheerders van openbare verlichting deskundige opdrachtgevers moeten zijn richting hun leveranciers. “Je moet weten wat je nodig hebt, waarom je dat nodig hebt, hoe je het wilt gebruiken en welk resultaat je wilt zien. Als je die expertise zelf niet in huis hebt, schakel hiervoor dan een expert in. Denk niet dat je leverancier alles weet en regelt, maar blijf altijd zelf kritisch en alert. Geloof ook niet alles wat de verkoper je zegt. Stel kritische vragen, vraag om certificaten, garantieverklaringen en laat dingen aantonen. Informeer naar de service na aankoop. Wees ook nooit bang om de fabriek een bezoek te brengen. Klopt de praktijk met de inhoud van wat jullie hebben afgesproken? Het zal je verbazen hoe vaak dat niet het geval is. Een fabrikant past tijdens het productieproces regelmatig een ontwerp aan en kiest bijvoorbeeld op eigen initiatief voor een andere coating: dat hoeft niet erg te zijn, maar je moet het wel weten om je product optimaal te kunnen beheren. Meestal weten fabrikanten niet waarom bepaalde eisen zijn opgesteld en waarom afwijkingen dus niet zomaar geaccepteerd worden.”

Toegevoegde waarde leveranciers

Ook leveranciers van openbare verlichting kunnen wat Toine betreft een toegevoegde waarde leveren. “Verkoop niet alleen die doos, maar ook kennis en kunde. Neem klanten mee naar je productielocaties, nodig mensen uit in je bedrijf om je kennis met hen te delen. Haal zelf ook kennis en wensen op bij beheerders. Zelf reis ik eens per jaar naar een fabrikant in het buitenland, om daar presentaties te geven aan Nederlandse beheerders en hun adviseurs: hun klanten. Zij komen daar voor trainingen en een bedrijfsbezoek, maken na afloop een klein examen en ontvangen een certificaat. Dat werkt. Het is belangrijk om als leverancier van openbare verlichting de markt constant te benaderen en te prikkelen. Een bedrijf als Modernista blinkt uit in het investeren in onderzoek en het investeren in nieuwe technieken. Ik daag hen uit om dat nog breder uit te dragen!”

 door hester (Modernista)
Ombouwen lichtmasten langs sportvelden

Ombouwen lichtmasten langs sportvelden

Het ombouwen van bestaande lichtmasten langs sportvelden is een activiteit die alleen mogelijk is als de nieuw te plaatsen ledarmaturen niet leiden tot een overbelasting van de lichtmast. Om dit vast te stellen dient een inspectie op elke om te bouwen lichtmast uitgevoerd te worden. Het is belangrijk om het inspectie- meetbedrijf te voorzien van alle beschikbare beheerinformatie over de lichtmast. Daarnaast dient duidelijk te zijn welke ledarmaturen geplaats worden tijdens de ombouw. Dit betreft het merk, type, stand van de armatuur en het wel of niet toepassen van lichttechnische afschermingen (voorkomen lichthinder).
Alleen als duidelijk is dat de bestaande lichtmasten omgebouwd kunnen worden kan met zekerheid vastgesteld worden dat de kans op het falen van de lichtmast over tijd onder normale omstandigheden niet of nauwelijks aanwezig is.

Daarnaast is het dringend advies om bestaande lichtmasten frequent te laten inspecteren op een aantal controlepunten. Deze inspecties kunnen uitgevoerd worden tijdens het uitvoeren van preventief onderhoud aan de ledarmaturen. Ook dienen lichtmasten geïnspecteerd te worden voorafgaand aan elke modificatie. Te denken is aan het aanbrengen van externe lichthinderafschermingen op ledarmaturen, het bijplaatsen van armaturen, het maken van gaten in de masten en/of het ophangen van extra materialen aan lichtmasten (bijvoorbeeld een camera, klok of scorebord).

Om verenigingen, beheerders en installateurs te helpen met de noodzakelijk uit te voeren inspecties heeft de NSVV een kennisdocument ‘Kwaliteit lichtmasten – Ombouw naar ledarmaturen’ gepubliceerd. In de publicatie worden handvatten gegeven voor het (laten) controleren van bestaande lichtmasten langs het sportveld en wat er nodig is om een verantwoorde ombouw van schijnwerpers naar ledarmaturen mogelijk te maken. Als u vragen heeft over het wat, hoe, wanneer, hoe vaak en overige zaken adviseer ik u om contact op te nemen met een van de in deze publicatie opgenomen bedrijven/installateurs.

Download het document via de website van NSVV: https://lnkd.in/esfsexzw

OVL 10-daagse is gepland

OVL 10-daagse is gepland

De OVL 10 Daagse 2023 is gepland!!

In 2023 start de OVL 10 Daagse op 9 maart. De inhoud is weer geupgrade. Zo starten we direct in het Light Application Centre om direct het effect van licht en zien te ervaren. Daarnaast is Ed Jans toegevoegd aan het docentencorps om Smart Lighting Techniek en Praktijk vorm te geven en gaan we de laatste dag op excursie naar een zeer interessante locatie!
Kom ook naar deze hoogwaardige en volledige Openbare Verlichtings Opleiding. Of je nu 20 jaar ervaring hebt of net begint, je zal er altijd van leren zodat je beter werk kunt leveren.

https://lnkd.in/eKAPFNMT

OVL 10 daagse met succes afgerond

OVL 10 daagse met succes afgerond

De OVL 10 daagse van 2022 is voor de tweede keer succesvol afgerond. Dit jaar hebben 13 deelnemers het Certificaat ontvangen. Na 10 dagen opleiding zijn zij beter in staat om de juiste keuzes te maken en hebben ze voldoende opleiding gehad om hun werk in de openbare verlichting beter te doen!

 

 

 

 

Cursus 1:
Daniella Keevel, Buis van Duivenvoorde, Henk Rouvoet en Simon van Zeist.

 

 

 

 

Cursus 2:
Tom BarneveldRemy HanssenFerdy SchoulsJorn Kusters, Erwin Coumans, Pieter PeppelmanWout Franken (niet op de foto) en Peter Ras!!

 

 

 

 

Dank aan de docenten: Rianne ValkenburgElke den OudenJan OttensWout van BommelToine AdamsRoger van Ratingen en Ruben van Bochove en natuurlijk de gastsprekers Ellen Arts en Ed Jans!

Normen en vakmanschap horen bij elkaar

Normen en vakmanschap horen bij elkaar

Wat doet de Normcommissie Verlichting van NEN, waarom doet zij dat en wat heeft de lichtwereld’ eraan?

Toine Adams, Maarten Geel en Jan Nicolai van de normcommissie vertellen er alles over in [inst]ALLICHT. Klik hier om het artikel te lezen.

Met dank aan NSVV om dit artikel ter beschikking te stellen.

NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

Recent is uit onderzoek gebleken dat 12 verkeersdoden in 2018 gevallen zijn op een zebrapad (bron: SWOV). Jaarlijks worden 10 tot 15 aanrijdingen geregistreerd. Het is niet altijd duidelijk waardoor deze ongevallen ontstaan zijn en of dat deze aanrijdingen plaatsgevonden hebben in daglicht of gedurende duisternis. Feit is dat in veel gevallen de combinatie van slechte zichtbaarheid van het zebrapad (overdag en gedurende duisternis), gedrag van de weggebruikers, weersomstandigheden en een mogelijk onterecht gevoel van veiligheid van de voetgangers reden zijn voor de ongevallen.

Goede verlichting draagt bij aan de veiligheid bij duisternis
Omdat in veel gevallen een slechte openbare verlichting, of het ontbreken daarvan, genoemd wordt als mogelijke reden voor het ongeval wil de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) het belang van een goede verlichting op zebrapaden benadrukken. In de meeste gevallen wordt gedacht dat een standaard straatverlichting voldoende licht geeft om zebrapaden waar te kunnen nemen en dus ook de daarop aanwezige voetgangers. Niets is echter minder waar. Zebrapaden verdienen meer aandacht als geheel en dienen als bijzondere locatie (conflictgebied) verlicht te worden gedurende duisternis. Deze stelling heeft overigens ook in diverse landen om ons heen geleid tot het opstellen van specifieke eisen op zebrapaden die van toepassing zijn ook als er al een standaard verlichtingsinstallatie aanwezig is.

De stelling van de NSVV is dan ook dat, los van alle overige zaken (inrichting, snelheid beperkende maatregelen, bebording e.d.) zebrapaden goed verlicht dienen te worden zodat het zebrapad en de daarop aanwezige voetgangers goed zichtbaar zijn voor bestuurders. De aanwezigheid van een standaard openbare verlichting geeft in veel gevallen onvoldoende garantie voor een goede verlichting van het zebrapad!

Nieuw NSVV Technisch Dossier
Vanwege deze reden heeft het Kernteam Outdoor van NSVV aanbevelingen opgesteld hoe verlichting op voetpaden ontworpen en gerealiseerd dient te worden. Dat heeft geresulteerd in dit Technisch Dossier: Veilig oversteken op het zebrapad. Dit document is gratis te downloaden in de publicatieshop van de NSVV.

Zebrapaden veiliger door beter licht

Zebrapaden veiliger door beter licht

In veel gevallen wordt een slechte openbare verlichting, of het ontbreken daarvan, genoemd als mogelijke reden voor ongevallen op zebrapaden. Jaarlijks worden 10 tot 15 aanrijdingen geregistreerd. Recent is uit onderzoek gebleken dat 12 verkeersdoden in 2018 gevallen zijn op een zebrapad (bron: SWOV).

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) benadrukt het belang van een goede verlichting op zebrapaden in het persbericht ‘Zebrapaden veiliger door beter licht’ d.d. 3 februari 2020.

Op korte termijn gaat de NSVV aanbevelingen opstellen hoe verlichting op voetpaden ontworpen en gerealiseerd dient te worden. Tot die tijd werkt Toine Adams Advies alvast aan een advies richting beheerders van de openbare ruimte (oa. gemeenten) om inzicht te geven in waar verlichting van zebrapaden aan moet voldoen en waar men op moet letten. Binnenkort meer informatie hierover. Houd ook de website nsvv.nl in de gaten.

Aanbeveling verkrijgbaar bij NSVV

Aanbeveling verkrijgbaar bij NSVV

De aanbeveling voor de verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen die ik in opdracht van NSVV heb geschreven, is nu verkrijgbaar via de publicatieshop van de NSVV.

De aanbeveling geeft duidelijke richtlijnen voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen vervangen en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages en op parkeerdekken en parkeerterreinen. Het bevat onder andere de actuele eisen en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en verticale verlichtingssterkte. In de aanbeveling is ook aandacht voor de beoordelingen van lichtkwaliteit, het uitvoeren van lichtmetingen en maatregelen om tijdens de gehele levensduur van de installatie een constante lichtopbrengst te realiseren. Dit zijn activiteiten die niet standaard in een Programma van Eisen opgenomen worden. NSVV is van mening dat deze activiteiten niet mogen ontbreken om de hoogste kwaliteit te bereiken en (langdurig) te behouden. Door de aanbeveling toe te passen in de praktijk wordt het eenvoudiger om de gewenste verlichtingskwaliteit helder te beschrijven en het voorkomt ingewikkelde discussies ten aanzien van het resultaat.

Op 12 november 2019 presenteerden de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) de aanbeveling voor verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen op het symposium ‘Ontwerpen van licht’ in Eindhoven.

Klik hier om naar de publicatieshop van NSVV te gaan.

Aanbeveling verlichting parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen

Aanbeveling verlichting parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen

In opdracht van De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft Toine Adams Advies samen met een werkgroep van verlichtingsexperts een nieuwe aanbeveling geschreven: ‘Verlichting parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen’.
 
De aanbeveling is geschreven naar aanleiding van de toepassing van ledverlichting, nieuwe normen en richtlijnen en nieuwe inzichten en wordt daarom gezien als een aanvulling op bestaande norm NEN 2443 en richtlijnen. Op 12 november 2019 werd de aanbeveling gepresenteerd op het symposium ‘Ontwerpen van licht’ in Eindhoven.
 
Doel van deze aanbeveling is het geven van duidelijke richtlijnen en handvatten aan ontwikkelaars, aannemers, eigenaren, exploitanten, architecten en ontwerpers van installaties tijdens het ontwerpen, vervangen, realiseren, controleren en beheren van verlichtingsinstallaties.
 
In deze aanbeveling zijn de toe te passen kwaliteitscriteria van de verlichting geactualiseerd en is de verticale verlichtingssterkte in parkeergarages als eis geïntroduceerd. Tevens is een determineermethode opgenomen voor de verlichting van parkeerdekken en parkeerterreinen. Daarnaast bevat de aanbeveling ook veel actuele en wetenswaardige informatie over bijvoorbeeld de toepassing en het gebruik van de zogeheten behoudfactor (afname van het lichtniveau over tijd door veroudering en vervuiling van de armatuur). 
 
Geïnteresseerden kunnen de aanbeveling bestellen via NSVV.nl.
 
Bron: Vexpansie 4 – 2019 – Platform Parkeren Nederland

Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0

Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0

Sinds 23 april 2019 is Toine Adams Advies deelnemer aan de NSVV gedragscode 3.0

Veel adviseurs maken lichtberekeningen naar eigen inzicht waardoor lichtberekeningen onderling niet te vergelijken zijn. Deze verschillen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van een lichtplan bestaan. De eerste verschillen ontstaan al doordat er onduidelijkheid is over de uitgangspunten zoals in te voeren behoudfactor, reflectieeigenschappen van wegdekken en oppervlakten, lichtstroom (source of systeem), gebruik van CLO etc.

Ook is er geen vaste afspraak over het aanbieden van het resultaat van een lichttechnische berekening. Hierdoor is het voor veel opdrachtgevers niet mogelijk om appels met appels te vergelijken.

Om duidelijkheid te scheppen in lichtberekeningen heeft de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) in nauwe samenwerking met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) een gedragscode lichtberekeningen opgesteld. De partijen die zich hieraan houden, gebruiken dezelfde uitgangspunten voor hun berekeningen. Zo is de uitkomst van de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

Op 1 november 2015 lanceerde de NSVV de Gedragscode Lichtberekeningen. Afgelopen jaar is deze Gedragscode sterk verbeterd. Dat heeft geresulteerd in een versie 3.0. Door de gedragscode te ondertekenen geven armaturenfabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs aan dat zij gebruik maken van een gedegen methode om lichtberekeningen te maken, voor binnen- én buitenverlichting. Met de gedragscode kunnen vakmensen zichtbaar maken dat ze vakmanschap leveren.

Op de site van NSVV leest u meer over deze gedragscode en vindt u een overzicht van fabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs die de gedragscode naleven.