Nieuws

Home / Archive by category "Nieuws"
OVL 10-daagse is gepland

OVL 10-daagse is gepland

De OVL 10 Daagse 2023 is gepland!!

In 2023 start de OVL 10 Daagse op 9 maart. De inhoud is weer geupgrade. Zo starten we direct in het Light Application Centre om direct het effect van licht en zien te ervaren. Daarnaast is Ed Jans toegevoegd aan het docentencorps om Smart Lighting Techniek en Praktijk vorm te geven en gaan we de laatste dag op excursie naar een zeer interessante locatie!
Kom ook naar deze hoogwaardige en volledige Openbare Verlichtings Opleiding. Of je nu 20 jaar ervaring hebt of net begint, je zal er altijd van leren zodat je beter werk kunt leveren.

https://lnkd.in/eKAPFNMT

OVL 10 daagse met succes afgerond

OVL 10 daagse met succes afgerond

De OVL 10 daagse van 2022 is voor de tweede keer succesvol afgerond. Dit jaar hebben 13 deelnemers het Certificaat ontvangen. Na 10 dagen opleiding zijn zij beter in staat om de juiste keuzes te maken en hebben ze voldoende opleiding gehad om hun werk in de openbare verlichting beter te doen!

 

 

 

 

Cursus 1:
Daniella Keevel, Buis van Duivenvoorde, Henk Rouvoet en Simon van Zeist.

 

 

 

 

Cursus 2:
Tom BarneveldRemy HanssenFerdy SchoulsJorn Kusters, Erwin Coumans, Pieter PeppelmanWout Franken (niet op de foto) en Peter Ras!!

 

 

 

 

Dank aan de docenten: Rianne ValkenburgElke den OudenJan OttensWout van BommelToine AdamsRoger van Ratingen en Ruben van Bochove en natuurlijk de gastsprekers Ellen Arts en Ed Jans!

Normen en vakmanschap horen bij elkaar

Normen en vakmanschap horen bij elkaar

Wat doet de Normcommissie Verlichting van NEN, waarom doet zij dat en wat heeft de lichtwereld’ eraan?

Toine Adams, Maarten Geel en Jan Nicolai van de normcommissie vertellen er alles over in [inst]ALLICHT. Klik hier om het artikel te lezen.

Met dank aan NSVV om dit artikel ter beschikking te stellen.

NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

NSVV Technisch dossier Veilig oversteken op het zebrapad

Recent is uit onderzoek gebleken dat 12 verkeersdoden in 2018 gevallen zijn op een zebrapad (bron: SWOV). Jaarlijks worden 10 tot 15 aanrijdingen geregistreerd. Het is niet altijd duidelijk waardoor deze ongevallen ontstaan zijn en of dat deze aanrijdingen plaatsgevonden hebben in daglicht of gedurende duisternis. Feit is dat in veel gevallen de combinatie van slechte zichtbaarheid van het zebrapad (overdag en gedurende duisternis), gedrag van de weggebruikers, weersomstandigheden en een mogelijk onterecht gevoel van veiligheid van de voetgangers reden zijn voor de ongevallen.

Goede verlichting draagt bij aan de veiligheid bij duisternis
Omdat in veel gevallen een slechte openbare verlichting, of het ontbreken daarvan, genoemd wordt als mogelijke reden voor het ongeval wil de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) het belang van een goede verlichting op zebrapaden benadrukken. In de meeste gevallen wordt gedacht dat een standaard straatverlichting voldoende licht geeft om zebrapaden waar te kunnen nemen en dus ook de daarop aanwezige voetgangers. Niets is echter minder waar. Zebrapaden verdienen meer aandacht als geheel en dienen als bijzondere locatie (conflictgebied) verlicht te worden gedurende duisternis. Deze stelling heeft overigens ook in diverse landen om ons heen geleid tot het opstellen van specifieke eisen op zebrapaden die van toepassing zijn ook als er al een standaard verlichtingsinstallatie aanwezig is.

De stelling van de NSVV is dan ook dat, los van alle overige zaken (inrichting, snelheid beperkende maatregelen, bebording e.d.) zebrapaden goed verlicht dienen te worden zodat het zebrapad en de daarop aanwezige voetgangers goed zichtbaar zijn voor bestuurders. De aanwezigheid van een standaard openbare verlichting geeft in veel gevallen onvoldoende garantie voor een goede verlichting van het zebrapad!

Nieuw NSVV Technisch Dossier
Vanwege deze reden heeft het Kernteam Outdoor van NSVV aanbevelingen opgesteld hoe verlichting op voetpaden ontworpen en gerealiseerd dient te worden. Dat heeft geresulteerd in dit Technisch Dossier: Veilig oversteken op het zebrapad. Dit document is gratis te downloaden in de publicatieshop van de NSVV.

Zebrapaden veiliger door beter licht

Zebrapaden veiliger door beter licht

In veel gevallen wordt een slechte openbare verlichting, of het ontbreken daarvan, genoemd als mogelijke reden voor ongevallen op zebrapaden. Jaarlijks worden 10 tot 15 aanrijdingen geregistreerd. Recent is uit onderzoek gebleken dat 12 verkeersdoden in 2018 gevallen zijn op een zebrapad (bron: SWOV).

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) benadrukt het belang van een goede verlichting op zebrapaden in het persbericht ‘Zebrapaden veiliger door beter licht’ d.d. 3 februari 2020.

Op korte termijn gaat de NSVV aanbevelingen opstellen hoe verlichting op voetpaden ontworpen en gerealiseerd dient te worden. Tot die tijd werkt Toine Adams Advies alvast aan een advies richting beheerders van de openbare ruimte (oa. gemeenten) om inzicht te geven in waar verlichting van zebrapaden aan moet voldoen en waar men op moet letten. Binnenkort meer informatie hierover. Houd ook de website nsvv.nl in de gaten.

Aanbeveling verkrijgbaar bij NSVV

Aanbeveling verkrijgbaar bij NSVV

De aanbeveling voor de verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen die ik in opdracht van NSVV heb geschreven, is nu verkrijgbaar via de publicatieshop van de NSVV.

De aanbeveling geeft duidelijke richtlijnen voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen vervangen en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages en op parkeerdekken en parkeerterreinen. Het bevat onder andere de actuele eisen en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en verticale verlichtingssterkte. In de aanbeveling is ook aandacht voor de beoordelingen van lichtkwaliteit, het uitvoeren van lichtmetingen en maatregelen om tijdens de gehele levensduur van de installatie een constante lichtopbrengst te realiseren. Dit zijn activiteiten die niet standaard in een Programma van Eisen opgenomen worden. NSVV is van mening dat deze activiteiten niet mogen ontbreken om de hoogste kwaliteit te bereiken en (langdurig) te behouden. Door de aanbeveling toe te passen in de praktijk wordt het eenvoudiger om de gewenste verlichtingskwaliteit helder te beschrijven en het voorkomt ingewikkelde discussies ten aanzien van het resultaat.

Op 12 november 2019 presenteerden de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) de aanbeveling voor verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen op het symposium ‘Ontwerpen van licht’ in Eindhoven.

Klik hier om naar de publicatieshop van NSVV te gaan.

Aanbeveling verlichting parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen

Aanbeveling verlichting parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen

In opdracht van De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft Toine Adams Advies samen met een werkgroep van verlichtingsexperts een nieuwe aanbeveling geschreven: ‘Verlichting parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen’.
 
De aanbeveling is geschreven naar aanleiding van de toepassing van ledverlichting, nieuwe normen en richtlijnen en nieuwe inzichten en wordt daarom gezien als een aanvulling op bestaande norm NEN 2443 en richtlijnen. Op 12 november 2019 werd de aanbeveling gepresenteerd op het symposium ‘Ontwerpen van licht’ in Eindhoven.
 
Doel van deze aanbeveling is het geven van duidelijke richtlijnen en handvatten aan ontwikkelaars, aannemers, eigenaren, exploitanten, architecten en ontwerpers van installaties tijdens het ontwerpen, vervangen, realiseren, controleren en beheren van verlichtingsinstallaties.
 
In deze aanbeveling zijn de toe te passen kwaliteitscriteria van de verlichting geactualiseerd en is de verticale verlichtingssterkte in parkeergarages als eis geïntroduceerd. Tevens is een determineermethode opgenomen voor de verlichting van parkeerdekken en parkeerterreinen. Daarnaast bevat de aanbeveling ook veel actuele en wetenswaardige informatie over bijvoorbeeld de toepassing en het gebruik van de zogeheten behoudfactor (afname van het lichtniveau over tijd door veroudering en vervuiling van de armatuur). 
 
Geïnteresseerden kunnen de aanbeveling bestellen via NSVV.nl.
 
Bron: Vexpansie 4 – 2019 – Platform Parkeren Nederland

Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0

Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0

Sinds 23 april 2019 is Toine Adams Advies deelnemer aan de NSVV gedragscode 3.0

Veel adviseurs maken lichtberekeningen naar eigen inzicht waardoor lichtberekeningen onderling niet te vergelijken zijn. Deze verschillen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van een lichtplan bestaan. De eerste verschillen ontstaan al doordat er onduidelijkheid is over de uitgangspunten zoals in te voeren behoudfactor, reflectieeigenschappen van wegdekken en oppervlakten, lichtstroom (source of systeem), gebruik van CLO etc.

Ook is er geen vaste afspraak over het aanbieden van het resultaat van een lichttechnische berekening. Hierdoor is het voor veel opdrachtgevers niet mogelijk om appels met appels te vergelijken.

Om duidelijkheid te scheppen in lichtberekeningen heeft de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) in nauwe samenwerking met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) een gedragscode lichtberekeningen opgesteld. De partijen die zich hieraan houden, gebruiken dezelfde uitgangspunten voor hun berekeningen. Zo is de uitkomst van de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

Op 1 november 2015 lanceerde de NSVV de Gedragscode Lichtberekeningen. Afgelopen jaar is deze Gedragscode sterk verbeterd. Dat heeft geresulteerd in een versie 3.0. Door de gedragscode te ondertekenen geven armaturenfabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs aan dat zij gebruik maken van een gedegen methode om lichtberekeningen te maken, voor binnen- én buitenverlichting. Met de gedragscode kunnen vakmensen zichtbaar maken dat ze vakmanschap leveren.

Op de site van NSVV leest u meer over deze gedragscode en vindt u een overzicht van fabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs die de gedragscode naleven.

Verlichting voor parkeeroplossingen, licht in de duisternis van de huidige regelgeving……

Verlichting voor parkeeroplossingen, licht in de duisternis van de huidige regelgeving……

Op 17 en 18 april a.s. vindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de ParkeerVak plaats. ParkeerVak is de beurs voor iedereen die met parkeren van doen heeft.

Sprekers tijdens dit event zijn o.a. Mark Laponder en Toine Adams van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Zij vertellen over de geheel nieuwe aanbeveling die het NSVV binnenkort zal introduceren. Deze aanbeveling zal duidelijke richtlijnen en handvatten geven over hoe parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen verlicht moeten worden.

Basis voor de nieuwe aanbeveling is de inhoud van bestaande, deels verouderde, normen, richtlijnen en aanbevelingen aangevuld met recente inzichten en moderne techniek zoals het gebruik van ledverlichting. Uw inbreng is hierbij van belang om te komen tot een waardevol en bruikbaar product. Breng daarom een bezoek aan deze kennissessie en geef aan wat volgens u zeker niet mag ontbreken in deze uitgave.

De nieuwe aanbeveling is aanvullend op bestaande normen en richtlijnen en geeft een toelichting op inhoudelijke zaken. Doelgroep van de aanbeveling zijn ontwerpers, installateurs en beheerders die handvatten krijgen bij het ontwerpen, realiseren en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages, parkeerdekken op parkeerterreinen.

Door het zorgvuldig toepassen van deze aanbeveling wordt het eenvoudiger om gewenste verlichtingskwaliteit te beschrijven en te realiseren en zullen minder discussies ontstaan ten aanzien van het resultaat.

Het evenement is een goede mix van interactie, kennisoverdracht en innovaties en biedt twee dagen lang een platform om kennis, kunde en oplossingen te delen aangaande mobiliteitsvraagstukken in het algemeen en parkeervraagstukken in het bijzonder.

Een bezoek is gratis. U kunt zich aanmelden voor dit evenement via www.parkeervak.nl.

Parkeervak 2019

Verlichting in parkeergarages en op parkeerterreinen

Verlichting in parkeergarages en op parkeerterreinen

De juiste verlichting op de juiste plek. Er zijn verschillende algemene verlichtingsnormen (NEN-EN 12464 delen 1 en 2) geschreven over werkplekken binnen en buiten, die op hoofdlijnen eisen stellen aan verlichting op diverse ‘werkplekken’ waaronder parkeervoorzieningen.
Ook is in 2013 de NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ uitgegeven die tot aan dit moment gezien wordt als leidraad bij het ontwerpen van parkeergarages.

De beschikbare informatie in deze documenten is vaak gedateerd, soms tegenstrijdig en bevat nog niet de nieuwste opvattingen van techniek, zoals led-verlichting en verlichting op maat. Ook is niet duidelijk of in alle omstandigheden dezelfde uitgangspunten gelden en hoe een aangepaste kwaliteit van de verlichting bepaald kan worden.

Parkeren langs een appartementencomplex moet mogelijk anders verlicht worden dan de verlichting van een parkeerterrein bij een winkelcentrum. Maar hoe bepaal je de hoeveelheid licht, de kwaliteit van de verlichting en onder welke omstandigheden kun je dimmen? Zijn hier richtlijnen voor, moet je altijd de tabellen gebruiken of zijn er andere zaken die bepalen hoeveel licht je moet installeren en bij welke gelijkmatigheid?

Dynamische verlichting kan een enorme energiebesparing en lagere bedrijfskosten opleveren maar de veiligheid en beleving van gebruikers mag niet leiden onder het dimregime/beleid van de eigenaar van de parkeergelegenheid.

Vanwege deze redenen heeft de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) Toine Adams Advies gevraagd om in 2019 een publicatie te schrijven over verlichting van parkeerterreinen en parkeergebouwen. Basis voor deze nieuwe publicatie zijn bestaande normen en richtlijnen aangevuld met de laatste stand van techniek, determineren van verlichting en het gebruik van de verlichting.