Ombouwen lichtmasten langs sportvelden

Home / Nieuws / Ombouwen lichtmasten langs sportvelden
Ombouwen lichtmasten langs sportvelden

Het ombouwen van bestaande lichtmasten langs sportvelden is een activiteit die alleen mogelijk is als de nieuw te plaatsen ledarmaturen niet leiden tot een overbelasting van de lichtmast. Om dit vast te stellen dient een inspectie op elke om te bouwen lichtmast uitgevoerd te worden. Het is belangrijk om het inspectie- meetbedrijf te voorzien van alle beschikbare beheerinformatie over de lichtmast. Daarnaast dient duidelijk te zijn welke ledarmaturen geplaats worden tijdens de ombouw. Dit betreft het merk, type, stand van de armatuur en het wel of niet toepassen van lichttechnische afschermingen (voorkomen lichthinder).
Alleen als duidelijk is dat de bestaande lichtmasten omgebouwd kunnen worden kan met zekerheid vastgesteld worden dat de kans op het falen van de lichtmast over tijd onder normale omstandigheden niet of nauwelijks aanwezig is.

Daarnaast is het dringend advies om bestaande lichtmasten frequent te laten inspecteren op een aantal controlepunten. Deze inspecties kunnen uitgevoerd worden tijdens het uitvoeren van preventief onderhoud aan de ledarmaturen. Ook dienen lichtmasten geïnspecteerd te worden voorafgaand aan elke modificatie. Te denken is aan het aanbrengen van externe lichthinderafschermingen op ledarmaturen, het bijplaatsen van armaturen, het maken van gaten in de masten en/of het ophangen van extra materialen aan lichtmasten (bijvoorbeeld een camera, klok of scorebord).

Om verenigingen, beheerders en installateurs te helpen met de noodzakelijk uit te voeren inspecties heeft de NSVV een kennisdocument ‘Kwaliteit lichtmasten – Ombouw naar ledarmaturen’ gepubliceerd. In de publicatie worden handvatten gegeven voor het (laten) controleren van bestaande lichtmasten langs het sportveld en wat er nodig is om een verantwoorde ombouw van schijnwerpers naar ledarmaturen mogelijk te maken. Als u vragen heeft over het wat, hoe, wanneer, hoe vaak en overige zaken adviseer ik u om contact op te nemen met een van de in deze publicatie opgenomen bedrijven/installateurs.

Download het document via de website van NSVV: https://lnkd.in/esfsexzw