Kastbewaking Pro-Tec / ORS

Home / Portfolio / Kastbewaking Pro-Tec / ORS
Kastbewaking Pro-Tec / ORS

In veel kasten voor openbare verlichting installaties worden tegenwoordig elektronische beveiligingen toegepast. In veel gevallen is zonder het aansluiten van een laptop niet duidelijk waarom deze beveiliging aanspreekt. In samenwerking met Montad en Hoeflake Elektrotechniek is een Pro-Tec bewakingsmodule ontwikkeld die het mogelijk maakt om op afstand alle in de schakel- en verdeelinrichting opgenomen Pro-Tec modules uit te lezen en indien gewenst zelfs te resetten.

De bewaking is opgenomen in het webbased beheersysteem ORS systeem van Montad.

Pro-Tec

De PRO-TEC is een kabelbeveiliging- en managementsysteem waarmee een optimale beveiliging zeker gesteld wordt. Het systeem is met name geschikt voor licht belaste lange voedingskabels in combinatie met daarop aangesloten apparatuur (over de gehele lengte van de kabel).

P5000-300x117

Beveiliging tegen kortsluiting, overstroom en aardlekstromen

De complete installatie wordt optimaal beveiligd tegen:

  • Kortsluiting: door slechts geringe kortsluitstromen (afhankelijk van de belastingstroom) wordt de installatie beveiligd tegen kortsluiting. De kabeldoorsnede van de voedingskabels kunnen hierdoor met aanzienlijk worden gereduceerd ten opzichte van de gebruikte kabeldoorsnede bij conventionele beveiligingen.
  • Overstroom: de complete installatie kan bewaakt worden op een relatief kleine toename van de eigenlijke belastingstroom.
  • Aardlekstromen: De module kan selectief een aardfout op één of twee fase(n) tijdig afschakelen en daarbij de overige fase(n) ingeschakeld laten. Dit betekent dat een aardlekstroom naar aarde of geaarde metalen delen van de installatie, niet de gehele installatie afschakelt, maar alleen de storende fase(n). Bij openbare verlichting betekent dit dat men niet in het donker komt te zitten.