Randweg Eindhoven

Home / Portfolio / Randweg Eindhoven
Randweg Eindhoven

In de periode tussen 2006 en 2010 werd de Randweg Eindhoven uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen. In het zuidelijke en westelijke traject werd een parallelrijbaansysteem aangelegd, waarbij de doorgaande en lokale verkeersstromen werden gescheiden. Deze rijbanen kregen nu ieder 2 rijstroken, en in het zuidelijke traject respectievelijk 2 en 3 rijstroken. Daarnaast werden de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide geheel vernieuwd, en werden ook vele viaducten vervangen. De verkeersstromen werden hierbij door middel van fly-overs strakker over elkaar heen gelegd dan voorheen het geval was. Bestaande afritten werden verbreed, en er werd een nieuwe afrit aangelegd exclusief voor verkeer van en naar de High Tech Campus. Langs grote delen van de randweg werden hoge geluidsschermen geplaatst en bovendien werd de randweg voorzien van moderne, losstaande lichtmasten.

In samenhang met de werkzaamheden aan de zuidelijke en westelijke randweg vonden tegelijk ook ingrijpende werkzaamheden plaats aan de A50 en (toenmalige) A58 ten noorden van Eindhoven. Het toenmalige knooppunt Ekkersrijt, dat deze wegen door middel van een kruispunt met verkeerslichten verbond met elkaar en met de John F. Kennedylaan, werd daarbij geheel heringericht.  Op 8 juni 2010 is de vernieuwde Randweg officieel opengesteld.

De openbare verlichting is bijzonder omdat hier de eerste witlicht installaties gerealiseerd zijn op de parallelbanen om het verschil tussen de hoofdrijbaan en de parallelbanen duidelijk te maken. Tevens is de kleur van de lichtmasten en lichtpunthoogte aangepast. Zwarte masten van 12 meter op de parallelbanen en 18 meter grijze masten langs de hoofdrijbaan. Het geheel is bijzonder te noemen omdat de gehele verlichtingsinstallatie dynamisch uitgevoerd is. De verlichting kan gedimd worden bij lage verkeersintensiteit onder gunstige omstandigheden. Bij slecht weer, hoge verkeersdrukte en bij calamiteit wordt de verlichting op 100% geschakeld.