Verlichting voor vleermuizen

Home / Portfolio / Verlichting voor vleermuizen
Verlichting voor vleermuizen

In een verstedelijkte omgeving hebben we vaak te maken met een spanningsveld tussen belangen van de mens en natuur. Sociale- en verkeersveiligheid zijn vaak aanleiding om verlichting te plaatsen, ook voor de biodiversiteit kwetsbare locaties. De veiligheid van bijvoorbeeld scholieren op een fietspad in het buitengebied weegt soms zwaarder dan de rust van de vleermuizen op hun route langs het fietspad. Daarnaast waren er tot op heden maar weinig mogelijkheden om de vleermuizen tegemoet te komen, anders dan het licht uit te laten. ClearField verlichting (Philips) maakt het mogelijk om de belangen van alle partijen met elkaar te verenigen: goede verlichting, maar zonder dat het gedrag van de vleermuizen wordt beïnvloed.

ClearField • Rood-rijke verlichting • Ontworpen om dieren die gestoord worden door kortgolvig licht ontzien, maar de mens voldoende veiligheid te bieden • Minimale aantrekking insecten • Minder afstoting van lichtschuwe vleermuizen dan bij wit of amber licht.

clearfield2

Op de rotonde en weg zijn vleermuisvriendelijk verlichting toegepast. Om aan te tonen dat deze verlichting voldoet aan de verlichtingklasse volgens NPR 132010-1 is een lichtmeting uitgevoerd in opdracht van de installateur.