Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0

Home / Nieuws / Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0
Gedragscode lichtberekeningen versie 3.0

Sinds 23 april 2019 is Toine Adams Advies deelnemer aan de NSVV gedragscode 3.0

Veel adviseurs maken lichtberekeningen naar eigen inzicht waardoor lichtberekeningen onderling niet te vergelijken zijn. Deze verschillen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van een lichtplan bestaan. De eerste verschillen ontstaan al doordat er onduidelijkheid is over de uitgangspunten zoals in te voeren behoudfactor, reflectieeigenschappen van wegdekken en oppervlakten, lichtstroom (source of systeem), gebruik van CLO etc.

Ook is er geen vaste afspraak over het aanbieden van het resultaat van een lichttechnische berekening. Hierdoor is het voor veel opdrachtgevers niet mogelijk om appels met appels te vergelijken.

Om duidelijkheid te scheppen in lichtberekeningen heeft de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) in nauwe samenwerking met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) een gedragscode lichtberekeningen opgesteld. De partijen die zich hieraan houden, gebruiken dezelfde uitgangspunten voor hun berekeningen. Zo is de uitkomst van de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

Op 1 november 2015 lanceerde de NSVV de Gedragscode Lichtberekeningen. Afgelopen jaar is deze Gedragscode sterk verbeterd. Dat heeft geresulteerd in een versie 3.0. Door de gedragscode te ondertekenen geven armaturenfabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs aan dat zij gebruik maken van een gedegen methode om lichtberekeningen te maken, voor binnen- én buitenverlichting. Met de gedragscode kunnen vakmensen zichtbaar maken dat ze vakmanschap leveren.

Op de site van NSVV leest u meer over deze gedragscode en vindt u een overzicht van fabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs die de gedragscode naleven.