Archives

Home / Portfolio
Projectie op het provinciehuis Noord-Brabant

Projectie op het provinciehuis Noord-Brabant

Vanaf 8 september staat de toren van provinciehuis Noord-Brabant in het licht. Kunstenaar en ontwerper Maarten Baas heeft in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bijzondere lichtprojectie gemaakt in het kader van het Jheronimus Bosch jaar.

Voor 2016 heeft de Brabantse kunstenaar en ontwerper Maarten Baas op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een ontwerp gemaakt dat inhaakt op het herdenkingsjaar ‘Jheronimus Bosch 500’.

KLOK

Daarvoor heeft Baas gekozen voor de projectie van een klok zo groot als een gebouw van 12 verdiepingen (45 x 40 meter), waarop een menselijk figuur de wijzers van de klok verzet. Het maakt van het provinciehuis voor de duur van de projectie één grote klok. Wie op de snelweg A2 langs ’s-Hertogenbosch rijdt, kan op het provinciehuis zien hoe laat het is.

Nederland, Den Bosch, lichtontwerper van de projectie op het provinciehuis Maarten Baas met toespraken van Bert Pauli,Ton Rombouts,Wim van de Donk en Maarten Baas
Lichtontwerper van de projectie op het provinciehuis Maarten Baas (klik voor The making off)

LANDMARK

De lichtprojectie vindt plaats op de oostelijke gevel van de toren van het provinciehuis. De ligging van het gebouw langs de A2 snelweg leent zich bij uitstek om het gebouw als een zogenaamde landmark in de regio te benutten. Het provinciehuis geeft zo een gezicht aan de kracht van de regio, en innovatief ondernemen waarin de Brabantse samenwerking zichtbaar wordt. Ook na 2016 blijven er projecties zichtbaar op het provinciehuis.

MAARTEN BAAS

Maarten Baas, is net als Jheronimus Bosch, een internationaal kunstenaar die bekend is van het ‘vastleggen’ van tijd in uiteenlopende projecten. Met zijn benadering zorgt hij voor een tastbare beleving van het abstracte fenomeen tijd, en een duurzame vertaling van de beeldtaal van de middeleeuwse meester van toen, naar een innovatief Brabants talent van nu.

Voor deze lichtprojectie voegt Maarten Baas een nieuwe klok aan zijn Real Time serie toe. Baas: “Real Time is een term uit de filmindustrie die aanduidt dat een scene op zichzelf net zo lang duurt als dat het kost om deze te filmen. Ik speel met dit gegeven in mijn Real Time klokken door de wijzers van de klok ook daadwerkelijk in real time te laten bewegen”. Real Time klokken bevatten een door Baas gemaakte video performance, die letterlijk 12 uur kost om op te nemen en dus ook 12 uur duurt om in zijn geheel te kunnen bekijken. Op deze manier creëert hij een hyper-realistisch gevoel van het verstrijken van de tijd.

TECHNIEK

opbouw

Het projectiesysteem, bestaande uit 18 laserbeamers, is gebouwd op het dak van een gebouw naast het provinciehuis. De projectoren en toebehoren zitten in twee klimaatkasten. “Belangrijk hierbij is dat het hierin niet te koud of te warm mag worden zodat de apparatuur optimaal functioneert en beoogde levensduur behaald wordt.

TIJDEN EN LOCATIES

Iedere avond tussen 19.00 en 24.00 uur zorgen 18 laserbeamers voor de lichtprojectie. In het zomerseizoen vindt de projectie na zonsondergang tot 24.00 uur plaats.

artikel-projectie-pnb

 

Ledverlichting in de praktijk

Ledverlichting in de praktijk

Dit document is opgesteld door Toine Adams in samenwerking met de specialist Openbare Verlichting van de gemeente Tilburg, meerdere leveranciers van led-verlichting voor openbare verlichting en diverse adviseurs openbare verlichting.

Het doel van dit document is om fabrikanten, ontwerpers, beheerders en uitvoerende partijen van led-verlichting in de openbare ruimte handvatten te geven voor hoe zij om kunnen gaan met led-verlichting in het ontwerp-, inkoop- en realisatieproces van openbare (led-)verlichting.

Het is niet gewenst dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. De kracht van dit document ligt met name in de mogelijkheid snel alle relevante zaken te kunnen benoemen en daardoor een bewuste keuze te kunnen maken op basis van geboden handvatten.
Uiteraard dienen gemaakte keuzes te worden opgenomen in de door de lezer op te stellen contracten en adviezen.

Klik hier om het bestand te openen.

LED verlichting A44

LED verlichting A44

Rijkswaterstaat heeft een deel van de A44 eind 2010 voorzien van ledverlichting in de buitenbermen. Het betreft het traject tussen knooppunt Burgerveen en de Kaagbrug. De officiële opening vindt plaats tijdens een expert-meeting op 17 februari 2011.

Naast energiebesparing heeft de nieuwe verlichting ook voordelen voor de weggebruiker. Zo wordt via het toegepaste dimsysteem de juiste hoeveelheid licht gebruikt tijdens drukke tijdstippen, zoals de spits. Wanneer het rustiger is op de weg, wordt het licht automatisch gedimd. Daarnaast kan met deze nieuwe verlichting het licht preciezer gericht worden op de weg, waardoor lichtvervuiling aanzienlijk vermindert.

De foto laat het verschil zien tijdens de ombouw van oranje/goud naar wit licht zien.

Kloosterplein

Kloosterplein

Huiskamerdynamiek in Goirle:

Het Kloosterplein is uitgerust met tunable white LED spots waarmee de ledverlichting kan variëren van warm wit tot koel wit licht. Ontwerper Toine Adams heeft een concept uit de befaamde city.people.light toekomstverkenning uit 2007 gerealiseerd. Dit concept beschrijft verlichting die aangepast is aan het moment van de avond en nacht: zo is er tijdens de spits, wanneer we rennen en vliegen om boodschappen te doen en kinderen van de creche te halen, een hoge verlichtingssterkte met neutraal wit licht en naarmate de avond vordert wordt de verlichting warmer en contrastrijker.

CPL_jpg1-380x319

Deze huiskamerverlichting verandert in de nacht in een zachte koelwitte verlichting met lage verlichtingssterkte, lijkend op maanlicht. De bezoeker van het plein weet dan dat het tijd is om zachtjes naar huis te gaan.

Het plaatje wordt compleet met het speciaal voor dit project door Ruud van Eggelen van CM3 ontworpen meubilair met schemerlampen. Deze schemerlampen veranderen elk seizoen van kleur en geven ook speciale dagen of thema’s aan met een speciale kleur.

Bron: Richard Boerop (bewerkt door Toine Adams)

Kastbewaking Pro-Tec / ORS

Kastbewaking Pro-Tec / ORS

In veel kasten voor openbare verlichting installaties worden tegenwoordig elektronische beveiligingen toegepast. In veel gevallen is zonder het aansluiten van een laptop niet duidelijk waarom deze beveiliging aanspreekt. In samenwerking met Montad en Hoeflake Elektrotechniek is een Pro-Tec bewakingsmodule ontwikkeld die het mogelijk maakt om op afstand alle in de schakel- en verdeelinrichting opgenomen Pro-Tec modules uit te lezen en indien gewenst zelfs te resetten.

De bewaking is opgenomen in het webbased beheersysteem ORS systeem van Montad.

Pro-Tec

De PRO-TEC is een kabelbeveiliging- en managementsysteem waarmee een optimale beveiliging zeker gesteld wordt. Het systeem is met name geschikt voor licht belaste lange voedingskabels in combinatie met daarop aangesloten apparatuur (over de gehele lengte van de kabel).

P5000-300x117

Beveiliging tegen kortsluiting, overstroom en aardlekstromen

De complete installatie wordt optimaal beveiligd tegen:

  • Kortsluiting: door slechts geringe kortsluitstromen (afhankelijk van de belastingstroom) wordt de installatie beveiligd tegen kortsluiting. De kabeldoorsnede van de voedingskabels kunnen hierdoor met aanzienlijk worden gereduceerd ten opzichte van de gebruikte kabeldoorsnede bij conventionele beveiligingen.
  • Overstroom: de complete installatie kan bewaakt worden op een relatief kleine toename van de eigenlijke belastingstroom.
  • Aardlekstromen: De module kan selectief een aardfout op één of twee fase(n) tijdig afschakelen en daarbij de overige fase(n) ingeschakeld laten. Dit betekent dat een aardlekstroom naar aarde of geaarde metalen delen van de installatie, niet de gehele installatie afschakelt, maar alleen de storende fase(n). Bij openbare verlichting betekent dit dat men niet in het donker komt te zitten.
Lichtmeting sportveld

Lichtmeting sportveld

Lichtmetingen worden uitgevoerd in opdracht van installateur of gemeente om aan te tonen of dat deze ledverlichting voldoet aan NOC-NSF verlichtingseisen. Het betreft in veel gevallen ledverlichting die op grote schaal vervangen word.

Randweg Eindhoven

Randweg Eindhoven

In de periode tussen 2006 en 2010 werd de Randweg Eindhoven uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen. In het zuidelijke en westelijke traject werd een parallelrijbaansysteem aangelegd, waarbij de doorgaande en lokale verkeersstromen werden gescheiden. Deze rijbanen kregen nu ieder 2 rijstroken, en in het zuidelijke traject respectievelijk 2 en 3 rijstroken. Daarnaast werden de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide geheel vernieuwd, en werden ook vele viaducten vervangen. De verkeersstromen werden hierbij door middel van fly-overs strakker over elkaar heen gelegd dan voorheen het geval was. Bestaande afritten werden verbreed, en er werd een nieuwe afrit aangelegd exclusief voor verkeer van en naar de High Tech Campus. Langs grote delen van de randweg werden hoge geluidsschermen geplaatst en bovendien werd de randweg voorzien van moderne, losstaande lichtmasten.

In samenhang met de werkzaamheden aan de zuidelijke en westelijke randweg vonden tegelijk ook ingrijpende werkzaamheden plaats aan de A50 en (toenmalige) A58 ten noorden van Eindhoven. Het toenmalige knooppunt Ekkersrijt, dat deze wegen door middel van een kruispunt met verkeerslichten verbond met elkaar en met de John F. Kennedylaan, werd daarbij geheel heringericht.  Op 8 juni 2010 is de vernieuwde Randweg officieel opengesteld.

De openbare verlichting is bijzonder omdat hier de eerste witlicht installaties gerealiseerd zijn op de parallelbanen om het verschil tussen de hoofdrijbaan en de parallelbanen duidelijk te maken. Tevens is de kleur van de lichtmasten en lichtpunthoogte aangepast. Zwarte masten van 12 meter op de parallelbanen en 18 meter grijze masten langs de hoofdrijbaan. Het geheel is bijzonder te noemen omdat de gehele verlichtingsinstallatie dynamisch uitgevoerd is. De verlichting kan gedimd worden bij lage verkeersintensiteit onder gunstige omstandigheden. Bij slecht weer, hoge verkeersdrukte en bij calamiteit wordt de verlichting op 100% geschakeld.

Infra kabels

Infra kabels

Het zijn de levensaders van de openbare verlichting en ze liggen duizenden kilometers onder de grond. Tot aan 2004 was het lastig om kabels te herkenning en diende elke vijf meter een kabelzegel aangebracht te worden om vast te kunnen stellen voor welk doel betreffende kabel aangelegd was.

In 2004 is in samenwerking tussen de kabelindustrie, Rijkswaterstaat en Kema een productnorm K-162 opgesteld waarin een verbeterde versie van de standaard energiegrondkabel vastgelegd is. De belangrijkste verbeteringen van deze kabel zijn:

. Mechanisch sterker – Systeemherkenning (grijs met vier groene strepen) door toepassing kleurvast kunststof – Halogeen vrij materiaal (geen PVC in kabel toegepast) – Minder waterdoorlaatbaar en hygroscopisch – Verwerkbaar bij lagere temperaturen.