Om een en ander te verduidelijken is in samenwerking tussen OVLNL en NSVV een werkgroep inhoudelijk aan de slag gegaan met deze technische eisen. Doel van deze samenwerking was het verkrijgen van een samen vast te stellen, gedragen technisch compromis. Vandaag kunnen we melden dat dit is gelukt.

Onderstaande zaken zijn binnen de werkgroep besproken, vastgesteld en bekrachtigd door de besturen van OVLNL en NSVV:

Tabel P-klasse:

  • Minimaal te realiseren absolute gelijkmatigheid Uh wordt opgenomen in de tabel van de P-klasse.
  • Differentiatie in toe te passen minimaal te realiseren verticale verlichtingssterkte (Emin). Differentiatie wordt mogelijk gemaakt voor installaties ontworpen en geïnstalleerd volgens de ROVL2011 of NEN-EN13201.

Tevens zijn een aantal kleine inhoudelijke correcties besproken die doorgevoerd worden in een update van de NPR13201:2017. Voornoemde verbeteringen en voorstel tot aanpassing van de P-klasse tabel zal verder tekstueel uitgewerkt worden waarna dit voorstel vastgesteld dient te worden door de NEN commissie “Verlichting”.Na vaststelling zal de bestaande NPR 13201:2017 aangepast worden.

Wat betekent dat voor u?
Behoudens de punten zoals hierboven genoemd blijft de NPR13201:2017 ongewijzigd. In de tijd tussen nu en de uitgifte van de aangepaste NPR13201:2017 kunt u gebruik maken van de NPR13201:2017 aangevuld met bovenstaande punten.

Uw vragen kunt u stellen via:

info@nsvv.nl