Algemene specificaties houten lichtmasten

Home / Nieuws / Algemene specificaties houten lichtmasten
Algemene specificaties houten lichtmasten

Houten lichtmasten worden in Nederland in de meeste gevallen gezien als een decoratief product en niet of nauwelijks toegepast als lichtmast in een functionele verlichting. Toch zijn houten lichtmasten en combimasten (samenstelling van een stalen en houten mastdeel) goed toepasbaar als functionele mast en winnen houten masten op het gebied van duurzaamheid van stalen en aluminium masten.

Door het ontbreken van een productnorm voor houten lichtmasten loopt de kwaliteit van houten lichtmasten erg uiteen en zijn houten masten onderling lastig te vergelijken. Daarnaast blijkt dat de wijze waarop aangetoond wordt dat de lichtmast voldoet aan normen lastig omdat er onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop houten lichtmasten berekend en geproduceerd dienen te worden.

In deze publicatie worden handvatten gegeven die helpen houten lichtmasten toe te passen op basis van duidelijke uitgangspunten. Door bewust eisen te stellen aan houten lichtmasten en de wijze waarop deze masten geproduceerd, getransporteerd en geplaatst worden, wordt teleurstelling na levering en installatie voorkomen.

Toepasbaarheid Publicatie

In deze publicatie wordt niet per definitie ingegaan op het actuele aanbod van producten. In beginsel wordt alleen ingegaan op techniek daar waar nodig om kennis te nemen van relevante uitgangspunten. Enige kennis van de materie is gewenst maar niet noodzakelijk.

Vanwege de opsomming van diverse uitgangspunten in deze publicatie is het niet handig om dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. Elke opdrachtgever zal op basis van deze uitgangspunten een keuze moeten maken die vervolgens opgenomen wordt in beleidsdocumenten, contracten e.d.. Ter ondersteuning is in bijlage B een “Checklist voor het beschrijven en bestellen van houten lichtmasten” opgenomen.

Dit document is opgesteld door Toine Adams Advies in samenwerking met Valmont Nederland en Centrum Hout.
De publicatie is erkend door stichting OVLNL.NL .