Archives

Home / Portfolio
Algemene Specificaties Houten Lichtmasten

Algemene Specificaties Houten Lichtmasten

Houten lichtmasten worden in Nederland in de meeste gevallen gezien als een decoratief product en niet of nauwelijks toegepast als lichtmast in een functionele verlichting. Toch zijn houten lichtmasten en combimasten (samenstelling van een stalen en houten mastdeel) goed toepasbaar als functionele mast en winnen houten masten op het gebied van duurzaamheid van stalen en aluminium masten.

Door het ontbreken van een productnorm voor houten lichtmasten loopt de kwaliteit van houten lichtmasten erg uiteen en zijn houten masten onderling lastig te vergelijken. Daarnaast blijkt dat de wijze waarop aangetoond wordt dat de lichtmast voldoet aan normen lastig omdat er onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop houten lichtmasten berekend en geproduceerd dienen te worden.

In deze publicatie worden handvatten gegeven die helpen houten lichtmasten toe te passen op basis van duidelijke uitgangspunten. Door bewust eisen te stellen aan houten lichtmasten en de wijze waarop deze masten geproduceerd, getransporteerd en geplaatst worden, wordt teleurstelling na levering en installatie voorkomen.

Toepasbaarheid Publicatie

In deze publicatie wordt niet per definitie ingegaan op het actuele aanbod van producten. In beginsel wordt alleen ingegaan op techniek daar waar nodig om kennis te nemen van relevante uitgangspunten. Enige kennis van de materie is gewenst maar niet noodzakelijk.

Vanwege de opsomming van diverse uitgangspunten in deze publicatie is het niet handig om dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. Elke opdrachtgever zal op basis van deze uitgangspunten een keuze moeten maken die vervolgens opgenomen wordt in beleidsdocumenten, contracten e.d.. Ter ondersteuning is in bijlage B een “Checklist voor het beschrijven en bestellen van houten lichtmasten” opgenomen.

Dit document is opgesteld door Toine Adams Advies in samenwerking met Valmont Nederland.

Projectie op het provinciehuis Noord-Brabant

Projectie op het provinciehuis Noord-Brabant

Vanaf 8 september staat de toren van provinciehuis Noord-Brabant in het licht. Kunstenaar en ontwerper Maarten Baas heeft in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bijzondere lichtprojectie gemaakt in het kader van het Jheronimus Bosch jaar.

Voor 2016 heeft de Brabantse kunstenaar en ontwerper Maarten Baas op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch een ontwerp gemaakt dat inhaakt op het herdenkingsjaar ‘Jheronimus Bosch 500’.

KLOK

Daarvoor heeft Baas gekozen voor de projectie van een klok zo groot als een gebouw van 12 verdiepingen (45 x 40 meter), waarop een menselijk figuur de wijzers van de klok verzet. Het maakt van het provinciehuis voor de duur van de projectie één grote klok. Wie op de snelweg A2 langs ’s-Hertogenbosch rijdt, kan op het provinciehuis zien hoe laat het is.

Nederland, Den Bosch, lichtontwerper van de projectie op het provinciehuis Maarten Baas met toespraken van Bert Pauli,Ton Rombouts,Wim van de Donk en Maarten Baas
Lichtontwerper van de projectie op het provinciehuis Maarten Baas (klik voor The making off)

LANDMARK

De lichtprojectie vindt plaats op de oostelijke gevel van de toren van het provinciehuis. De ligging van het gebouw langs de A2 snelweg leent zich bij uitstek om het gebouw als een zogenaamde landmark in de regio te benutten. Het provinciehuis geeft zo een gezicht aan de kracht van de regio, en innovatief ondernemen waarin de Brabantse samenwerking zichtbaar wordt. Ook na 2016 blijven er projecties zichtbaar op het provinciehuis.

MAARTEN BAAS

Maarten Baas, is net als Jheronimus Bosch, een internationaal kunstenaar die bekend is van het ‘vastleggen’ van tijd in uiteenlopende projecten. Met zijn benadering zorgt hij voor een tastbare beleving van het abstracte fenomeen tijd, en een duurzame vertaling van de beeldtaal van de middeleeuwse meester van toen, naar een innovatief Brabants talent van nu.

Voor deze lichtprojectie voegt Maarten Baas een nieuwe klok aan zijn Real Time serie toe. Baas: “Real Time is een term uit de filmindustrie die aanduidt dat een scene op zichzelf net zo lang duurt als dat het kost om deze te filmen. Ik speel met dit gegeven in mijn Real Time klokken door de wijzers van de klok ook daadwerkelijk in real time te laten bewegen”. Real Time klokken bevatten een door Baas gemaakte video performance, die letterlijk 12 uur kost om op te nemen en dus ook 12 uur duurt om in zijn geheel te kunnen bekijken. Op deze manier creëert hij een hyper-realistisch gevoel van het verstrijken van de tijd.

TECHNIEK

opbouw

Het projectiesysteem, bestaande uit 18 laserbeamers, is gebouwd op het dak van een gebouw naast het provinciehuis. De projectoren en toebehoren zitten in twee klimaatkasten. “Belangrijk hierbij is dat het hierin niet te koud of te warm mag worden zodat de apparatuur optimaal functioneert en beoogde levensduur behaald wordt.

TIJDEN EN LOCATIES

Iedere avond tussen 19.00 en 24.00 uur zorgen 18 laserbeamers voor de lichtprojectie. In het zomerseizoen vindt de projectie na zonsondergang tot 24.00 uur plaats.

artikel-projectie-pnb

 

Ledverlichting in de praktijk

Ledverlichting in de praktijk

Dit document is opgesteld door Toine Adams in samenwerking met de specialist Openbare Verlichting van de gemeente Tilburg, meerdere leveranciers van led-verlichting voor openbare verlichting en diverse adviseurs openbare verlichting.

Het doel van dit document is om fabrikanten, ontwerpers, beheerders en uitvoerende partijen van led-verlichting in de openbare ruimte handvatten te geven voor hoe zij om kunnen gaan met led-verlichting in het ontwerp-, inkoop- en realisatieproces van openbare (led-)verlichting.

Het is niet gewenst dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. De kracht van dit document ligt met name in de mogelijkheid snel alle relevante zaken te kunnen benoemen en daardoor een bewuste keuze te kunnen maken op basis van geboden handvatten.
Uiteraard dienen gemaakte keuzes te worden opgenomen in de door de lezer op te stellen contracten en adviezen.

Klik hier om het bestand te openen.

Led verlichting langs de A2

Led verlichting langs de A2

Op de A2 tussen Vinkeveen en Breukelen voert Rijkswaterstaat een test uit met ledverlichting. Opzicht niets nieuws maar wel bijzonder. Dit wegvak is VIJF rijstroken breed bij ook nog eens een zeer brede middenberm en vluchtstrook aan de binnenzijde van elke rijbaan.

Toine Adams Advies ondersteund Vialis en heeft voor en na de ombouw lichtmetingen uitgevoerd.

LED verlichting A44

LED verlichting A44

Rijkswaterstaat heeft een deel van de A44 eind 2010 voorzien van ledverlichting in de buitenbermen. Het betreft het traject tussen knooppunt Burgerveen en de Kaagbrug. De officiële opening vindt plaats tijdens een expert-meeting op 17 februari 2011.

Naast energiebesparing heeft de nieuwe verlichting ook voordelen voor de weggebruiker. Zo wordt via het toegepaste dimsysteem de juiste hoeveelheid licht gebruikt tijdens drukke tijdstippen, zoals de spits. Wanneer het rustiger is op de weg, wordt het licht automatisch gedimd. Daarnaast kan met deze nieuwe verlichting het licht preciezer gericht worden op de weg, waardoor lichtvervuiling aanzienlijk vermindert.

De foto laat het verschil zien tijdens de ombouw van oranje/goud naar wit licht zien.

https://www.youtube.com/watch?v=JhEZlAKSyj4

Kloosterplein

Kloosterplein

Huiskamerdynamiek in Goirle:

Het Kloosterplein is uitgerust met tunable white LED spots waarmee de ledverlichting kan variëren van warm wit tot koel wit licht. Ontwerper Toine Adams heeft een concept uit de befaamde city.people.light toekomstverkenning uit 2007 gerealiseerd. Dit concept beschrijft verlichting die aangepast is aan het moment van de avond en nacht: zo is er tijdens de spits, wanneer we rennen en vliegen om boodschappen te doen en kinderen van de creche te halen, een hoge verlichtingssterkte met neutraal wit licht en naarmate de avond vordert wordt de verlichting warmer en contrastrijker.

CPL_jpg1-380x319

Deze huiskamerverlichting verandert in de nacht in een zachte koelwitte verlichting met lage verlichtingssterkte, lijkend op maanlicht. De bezoeker van het plein weet dan dat het tijd is om zachtjes naar huis te gaan.

Het plaatje wordt compleet met het speciaal voor dit project door Ruud van Eggelen van CM3 ontworpen meubilair met schemerlampen. Deze schemerlampen veranderen elk seizoen van kleur en geven ook speciale dagen of thema’s aan met een speciale kleur.

Bron: Richard Boerop (bewerkt door Toine Adams)

Ledverlichting op het sportveld

Ledverlichting op het sportveld

Toepassing van ledverlichting op sportvelden klaar voor de toekomst

In de laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op de verlichtingsmarkt. Veel aanbieders van ledverlichting bieden ook speciale led armaturen aan voor de verlichting van grote terreinen, sportvelden en stadions. De communicatie rond de toepassing en kwaliteit van deze led armaturen loopt erg uiteen en is op veel punten lastig te vergelijken.
Het is in veel gevallen zeer lastig om de aangeboden ledverlichting te beoordelen op kwaliteit en geclaimde voordelen. Ook is niet altijd duidelijk of dat ledverlichting toepasbaar is op sportvelden en wat dan de belangrijkste verschillen en afwegingen zijn om conventionele verlichting of ledverlichting toe te passen.
In deze publicatie worden handvatten gegeven die helpen om de beslissing om ledverlichting toe te passen op sportvelden, op basis van duidelijke uitgangspunten, te nemen. Hierdoor wordt teleurstelling na installatie voorkomen. Uitgangspunt hierbij is de ledverlichting van (buiten) sportvelden tot en met 16 led armaturen.

TOEPASBAARHEID PUBLICATIE
In deze publicatie wordt niet per definitie ingegaan op het actuele aanbod van producten vanwege de snelle ontwikkelingen op het gebied van led armaturen. In beginsel wordt alleen ingegaan op techniek daar waar nodig om kennis te nemen van relevante uitgangspunten. Enige kennis van de materie is gewenst maar niet noodzakelijk.

Vanwege de opsomming van diverse uitgangspunten in deze publicatie is het niet handig om dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. Elke opdrachtgever zal op basis van deze uitgangspunten een keuze moeten maken die vervolgens opgenomen wordt in beleidsdocumenten, contracten e.d.