Author: Olga Heeren

Home / Articles posted by Olga Heeren
Verlichting voor parkeeroplossingen, licht in de duisternis van de huidige regelgeving……

Verlichting voor parkeeroplossingen, licht in de duisternis van de huidige regelgeving……

Op 17 en 18 april a.s. vindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de ParkeerVak plaats. ParkeerVak is de beurs voor iedereen die met parkeren van doen heeft.

Sprekers tijdens dit event zijn o.a. Mark Laponder en Toine Adams van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). Zij vertellen over de geheel nieuwe aanbeveling die het NSVV binnenkort zal introduceren. Deze aanbeveling zal duidelijke richtlijnen en handvatten geven over hoe parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen verlicht moeten worden.

Basis voor de nieuwe aanbeveling is de inhoud van bestaande, deels verouderde, normen, richtlijnen en aanbevelingen aangevuld met recente inzichten en moderne techniek zoals het gebruik van ledverlichting. Uw inbreng is hierbij van belang om te komen tot een waardevol en bruikbaar product. Breng daarom een bezoek aan deze kennissessie en geef aan wat volgens u zeker niet mag ontbreken in deze uitgave.

De nieuwe aanbeveling is aanvullend op bestaande normen en richtlijnen en geeft een toelichting op inhoudelijke zaken. Doelgroep van de aanbeveling zijn ontwerpers, installateurs en beheerders die handvatten krijgen bij het ontwerpen, realiseren en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages, parkeerdekken op parkeerterreinen.

Door het zorgvuldig toepassen van deze aanbeveling wordt het eenvoudiger om gewenste verlichtingskwaliteit te beschrijven en te realiseren en zullen minder discussies ontstaan ten aanzien van het resultaat.

Het evenement is een goede mix van interactie, kennisoverdracht en innovaties en biedt twee dagen lang een platform om kennis, kunde en oplossingen te delen aangaande mobiliteitsvraagstukken in het algemeen en parkeervraagstukken in het bijzonder.

Een bezoek is gratis. U kunt zich aanmelden voor dit evenement via www.parkeervak.nl.

Parkeervak 2019

Verlichting in parkeergarages en op parkeerterreinen

Verlichting in parkeergarages en op parkeerterreinen

De juiste verlichting op de juiste plek. Er zijn verschillende algemene verlichtingsnormen (NEN-EN 12464 delen 1 en 2) geschreven over werkplekken binnen en buiten, die op hoofdlijnen eisen stellen aan verlichting op diverse ‘werkplekken’ waaronder parkeervoorzieningen.
Ook is in 2013 de NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ uitgegeven die tot aan dit moment gezien wordt als leidraad bij het ontwerpen van parkeergarages.

De beschikbare informatie in deze documenten is vaak gedateerd, soms tegenstrijdig en bevat nog niet de nieuwste opvattingen van techniek, zoals led-verlichting en verlichting op maat. Ook is niet duidelijk of in alle omstandigheden dezelfde uitgangspunten gelden en hoe een aangepaste kwaliteit van de verlichting bepaald kan worden.

Parkeren langs een appartementencomplex moet mogelijk anders verlicht worden dan de verlichting van een parkeerterrein bij een winkelcentrum. Maar hoe bepaal je de hoeveelheid licht, de kwaliteit van de verlichting en onder welke omstandigheden kun je dimmen? Zijn hier richtlijnen voor, moet je altijd de tabellen gebruiken of zijn er andere zaken die bepalen hoeveel licht je moet installeren en bij welke gelijkmatigheid?

Dynamische verlichting kan een enorme energiebesparing en lagere bedrijfskosten opleveren maar de veiligheid en beleving van gebruikers mag niet leiden onder het dimregime/beleid van de eigenaar van de parkeergelegenheid.

Vanwege deze redenen heeft de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) Toine Adams Advies gevraagd om in 2019 een publicatie te schrijven over verlichting van parkeerterreinen en parkeergebouwen. Basis voor deze nieuwe publicatie zijn bestaande normen en richtlijnen aangevuld met de laatste stand van techniek, determineren van verlichting en het gebruik van de verlichting.

Algemene specificaties houten lichtmasten

Algemene specificaties houten lichtmasten

Houten lichtmasten worden in Nederland in de meeste gevallen gezien als een decoratief product en niet of nauwelijks toegepast als lichtmast in een functionele verlichting. Toch zijn houten lichtmasten en combimasten (samenstelling van een stalen en houten mastdeel) goed toepasbaar als functionele mast en winnen houten masten op het gebied van duurzaamheid van stalen en aluminium masten.

Door het ontbreken van een productnorm voor houten lichtmasten loopt de kwaliteit van houten lichtmasten erg uiteen en zijn houten masten onderling lastig te vergelijken. Daarnaast blijkt dat de wijze waarop aangetoond wordt dat de lichtmast voldoet aan normen lastig omdat er onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop houten lichtmasten berekend en geproduceerd dienen te worden.

In deze publicatie worden handvatten gegeven die helpen houten lichtmasten toe te passen op basis van duidelijke uitgangspunten. Door bewust eisen te stellen aan houten lichtmasten en de wijze waarop deze masten geproduceerd, getransporteerd en geplaatst worden, wordt teleurstelling na levering en installatie voorkomen.

Toepasbaarheid Publicatie

In deze publicatie wordt niet per definitie ingegaan op het actuele aanbod van producten. In beginsel wordt alleen ingegaan op techniek daar waar nodig om kennis te nemen van relevante uitgangspunten. Enige kennis van de materie is gewenst maar niet noodzakelijk.

Vanwege de opsomming van diverse uitgangspunten in deze publicatie is het niet handig om dit document zomaar van toepassing te verklaren als ‘standaard’-eisen. Elke opdrachtgever zal op basis van deze uitgangspunten een keuze moeten maken die vervolgens opgenomen wordt in beleidsdocumenten, contracten e.d.. Ter ondersteuning is in bijlage B een “Checklist voor het beschrijven en bestellen van houten lichtmasten” opgenomen.

Dit document is opgesteld door Toine Adams Advies in samenwerking met Valmont Nederland en Centrum Hout.
De publicatie is erkend door stichting OVLNL.NL .